جواب درس ۱۲ فارسی نهم؛ صفحه ۹۴، ۹۵، ۹۶

جواب درس ۱۲ فارسی نهم؛ صفحه ۹۴، ۹۵، ۹۶

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس دوازدهم فارسی نهم

جواب درس ۱۲ فارسی نهم؛ صفحه ۹۴، ۹۵، ۹۶

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس دوازدهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۱۲ :: پیام‌آور رحمت

جواب خودارزیابی صفحه ۹۴ فارسی نهم

۱- منظور از جمله «خداوند به دل‌ها و کردارتان می‌نگرد» چیست؟
جواب: خدا از همه کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند. فقط ظاهرشان برای خداست.

۲- این درس را با درس ششم (آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت‌های آن را توضیح دهید.
جواب: در هر دو به برخی از عادات و آداب مهم زندگی اشاره دارند و از موارد مشترک و شبیه به هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) گشاده‌رویی و کم سخن بودن
۲) کمک به هم‌نوع در مشکلات و رنج‌ها
۳) انتخاب هم‌نشین خوب
۴) درباره چیزی که علم نداری، حرف نزن.

۳- بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط دارد؟

کمال است در نفس انسان، سَخُن ◈◈◈ تو خود را به گفتار، ناقص مکن

جواب: ای ابوذر، اگر درباره چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمی‌دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی. ای ابوذر، به اندازه نیاز سخن بگو.

جواب گفت‌وگو صفحه ۹۵ فارسی نهم

۱- از رفتارهای پسندیده‌ای که در این درس خوانده‌اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیشتری دارد؟
جواب: توجه کردن به باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آنها در رفتار ما تأثیر می‌گذارد و سنجیده حرف زدن، کم حرف زدن، خوب حرف زدن، انتخاب هم نشین و دوستان خوب، گشاده رویی، قهر کردن، رهایی از کار بد و گناه، کمک به هم‌نوع در بیماری‌ها و مشکلات

۲- هر گروه برای یکی از موضوع‌های رفتاری درس، داستان، خاطره یا حکایتی مناسب به کلاس عرضه کند.
جواب: موضوع خود را انتخاب کنید و بر اساس موضوع انتخاب شده، داستان یا حکایتی بیابید. از بزرگ‌ترها بپرسید و یادداشت کنید و یا خودتان داستانی مربوط به موضوع‌های مطرح شده بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۹۶فارسی نهم

۱- مترادف واژه‌های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.

خوشبختی سعادت
طنین آواز
بهره بردن غنیمت شمردن
متعال بلندمرتبه
آرزومند مشتاق
علم دانش

۲- مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۰۳ فارسی نهم

۳- با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید.
جواب: به تأثیر دوست و هم نشین بد اشاره دارد که اگر انسان هم‌نشین خوب داشته باشد از تنهایی بهتر است و اگر هم نشین بد داشته باشد تنهایی از آن هم نشین، بهتر است. پس اگر انسان هم نشین بدی داشته باشد، تنها باشد بهتر است.

جواب درس ۱۲ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.