جواب درس ۱۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲

جواب درس ۱۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲

گام به گام درس دوازدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۲ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲

گام به گام درس دوازدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۲: شیرِ حق

جواب خودارزیابی صفحه ۹۰ درس دوازدهم فارسی هشتم

۱- در بیت اوّل، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟ 
جواب: شجاعت ، پاکی

۲- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمالُ بِالنّیات» مناسبت دارد؟
جواب: گفت: «بر من تیغ تیز افراشتی *** از چه افکندی، مرا بگذاشتی؟»

۳- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته‌ای تأکید دارد؟ 
جواب: کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا.

جواب گفت‌وگو صفحه ۹۱ درس دوازدهم فارسی هشتم

۱- حدیثی از پیامبر اسلام (ص) بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبیّ و هر ولی» اشاره شده باشد؛ سپس در کلاس درباره آن گفت‌وگو کنید.
جواب: حضرت علی (ع) در همان کودکی با پیامبر زندگی می‌کرد. یعنی برادرهای حضرت ابوطالب، به خاطر فقر حضرت ابوطالب، هر کدام فرزندی از او بردند تا بزرگ کنند. حضرت محمد (ص) نیز حضرت علی (ع) را به خانه آورد تا بزرگ کند. علی (ع) تربیت یافته حضرت رسول بود. با ایشان زندگی می‌کرد و با ایشان هم کلام و هم صحبت بود. او یار و یاور پیامبر بود و همیشه در کنارش. بعد از اعلام نبوت نیز در کنار پیامبر ماند.

۲- درباره راه‌های درست مبارزه با خشمِ نابجا با دوستان خود گفت‌وگو کنید. بزرگان دین، روانشاسان و… توصیه می‌کنند که در موقع عصبانیت تصمیم نیگرید.
جواب: مخصوصاً اگر عصبانیت بی‌جا و بی‌موقع باشد. موقع عصبانیت چند قدم راه بروید، لیوانی آب بنوشید، تغییر موقعیت دهید تا آرام شوید و…

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۹۲ درس دوازدهم فارسی هشتم

۱- برای هر یک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص: خلوص – خالص
حق: حقوق – حقیقت
مأمور: امر – امور

۲- معادل معنایی واژه «اسد» را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید. اسد به معنی شیر است.
جواب: محمد (مشبه) مانند (ادات تشبیه) شیر (مشبه به) شجاع (وجه شبه) است.

۳- جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید. جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۹۲ درس دوازدهم فارسی هشتم

۴- گروه‌های اسمی مشخص شده در جمله‌های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.
چه انشای زیبایی را نوشته‌ای!
عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

گروه اسمی
وابسته پیشین هسته وابسته پسین
صفت تعجبی اسم صفت بیانی
چه انشای زیبایی
عجب لباس گران‌قیمتی
چه پرسش دقیقی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.