جواب درس ۱۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲

جواب درس ۱۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس دوازدهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۲ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس دوازدهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱۲ :: خدمات متقابل اسلام و ایران

جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۰ فارسی هفتم

۱- معنای «سلمانُ مِنّا اهلَ البیت» را بیان کنید.
جواب: سلمان از اهل بیت من است.

۲- چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟
جواب: ایرانیان باهوش و لایق با بهره‌گیری از زبان فارسی و به واسطه تبادل فرهنگ با ملل مختلف در تکمیل و توسعه تمدن اسلامی تاثیر گذار بوده‌اند.

۳- به نظر شما چگونه می‌توان به تمدّن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟
جواب: با تلاش و کوشش در راه کسب علم و حفاظت از فرهنگ ملی و گسترش و معرفی آن به دیگران.

جواب کار گروهی صفحه ۱۱۱ فارسی هفتم

۱- تصویرهایی از هنرهای اسلامی – ایرانی تهیّه کنید و با نمایش آنها در کلاس، درباره آنها توضیح دهید.
جواب: بر عهده دانش آموز است.

۲- درباره زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمدّن اسلام، به زبان و ادبیّات فارسی خدمت کرده است، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

تحقیق آیت الله کاشانی:
آیت الله کاشانی در ۱۲۶۱ در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی راهی نجف شد. در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت. پس از جنگ جهانی اول و اشغال عراق توسط انگلیس همگام با علمای مبارز به جهاد با انگلیس پرداخت که دستگیر و تبعید شد. در زمان حضور او در ایران، نهضت ملی شدن نفت شروع شد. او با رهبری نیروهای مذهبی و به حمایت از مصدق پرداخت و نقش مؤثری در ملی شدن نفت داشت.

تحقیق محمّد رضا شفیعی کَدکَنی:
محمّد رضا شفیعی کَدکَنی در نوزدهم مهر ماه ۱۳۱۸ در کَدکَن (نیشابور) در خراسان دیده به جهان گشود. وی هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود (که روحانی بود) و محمّد تقی ادیب نیشابوری (ادیب نیشابوری دوم) به فراگیری زبان و ادبیّات عرب پرداخت و فقه، کلام و اصول را نزد شیخ هاشم قزوینی فرا گرفت. امّا پس از مرگ شیخ هاشم، تا آخرین مراحل درس خارج فقه را نزد سید محمّد هادی میلانی خواند .
شفیعی کدکنی به پیشنهاد علیاکبر فیاض در دانشگاه فردوسی مشهد نام نویسی کرد و در کنکور آن سال نفر اول شد و به
دانشکده ادبیّات رفت و مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه فردوسی، و مدرک دکتری را نیز در
همین رشته از دانشگاه تهران گرفت. شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸ تاکنون استاد دانشگاه تهران است. در مهر ۱۳۹۸ در هفتمین دوره جشنواره بین المللی هنر برای صلح، «نشان عالی هنر برای صلح» به سببِ بیش از نیم قرن تلاش در اعتالی فرهنگ و ادب پارسی به محمّد رضا شفیعی کدکنی اهداء شد .

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۱۲ فارسی هفتم

۱- معنی واژه‌های زیر را بنویسید.
ذوق: قریحه، استعداد
ادیب: سخندان، دانشمند
استعداد: توانایی
مظاهر: نشانه‌ها

۲- برای هریک از واژه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص: خالص، خلوص
قبول: قابل، مقبل
حافظ: محفوظ، حفاظ
تمدن: مدنیت، مدینه

۳- ده کلمه مهمّ املایی از درس پیدا کنید و بنویسید.
جواب: اختصاص – توسی – عرفا – ذوق – نصیر الدّین – اعم – ظهور – عمده – متعلّق – حقایق

۴- در جمله‌های زیر، ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشخّص کنید.
– شهید رجایی به همراهانش گفت: من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته‌ام.
گسسته: من / پیوسته: ـَ ش در همراهانش
– مصطفی دست‌هایش را داخل جیبش فرو برد. 
گسسته: او / پیوسته: ـَ ش در دست‌هایش
ما همه مشتاقیم تا ترجمه‌تان را بخوانیم. 
گسسته: ما / پیوسته: -ِ تان در ترجمه‌تان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.