جواب درس ۱۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۵، ۹۶

جواب درس ۱۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۵، ۹۶

جواب سوالات درس دوازدهم فارسی پنجم

جواب درس ۱۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۵، ۹۶

جواب سوالات درس دوازدهم فارسی پنجم

جواب سوالات فارسی پنجم / درس ۱۲ :: درس آزاد / فردوسی، فرزند ایران / بوعلی و بانگ گاو

جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ درس دوازدهم فارسی پنجم

۱- چرا کودک را بر دامنه کوه البرز گذاشتند؟
جواب: زیرا موی کودک مثل پیرمردها سفید بود و سام از این مسئله شرمسار بود و نمی‌خواست کسی کودک را ببیند.

۲- رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟
جواب: سیمرغ همچون دایه‌ای مهربان، کودک را بزرگ کرد، برخلافِ سام که با بی‌رحمی فرزندش را در کوه البرز رها کرده بود.

۳- در این داستان، رفتار کدام شخصیت را نمی‌پسندید؟ چرا؟
جواب: سام چون کودکش را کنار زد

۴- فکر میکنید اگر زمان بازگشت زال به خانه، شبکه های خبری وجود داشتند، ماجرای پیدا شدن زال را چگونه گزارش میدادند؟
شبکه های خبری اینطور خبر را منتشر میکردند:
زال، قهرمان اسطوره‌ای ایران، پس از سال ها، زنده پیدا شد! این خبر، امروز، جهان را در شوک فرو برد.

جواب صفحه ۹۶ فارسی پنجم ابتدایی

مفهوم این حکایت با کدام مَثَل تناسب دارد؟
– قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
– بخور تا توانی به بازوی خویش
– هر سخن جایی و هر نکته، مکانی دارد.
– عقل سالم در بدن سالم است. درست ✔
– بخور بخواب، کار من است؛ خدا نگاه دار من است

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۵، ۹۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس سیزدهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درک مطلب صفحه ۸۷ فارسی پنجم با جواب استفاده نمایید. همچنین میتوانید از معنی درس ۱۲ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.