جواب درس ۱۲ فارسی چهارم ؛ صفحه ۹۵، ۹۶، ۱۰۱

جواب درس ۱۲ فارسی چهارم ؛ صفحه ۹۶، ۹۷، ۱۰۱

گام به گام درس دوازدهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۲ فارسی چهارم ؛ صفحه ۹۶، ۹۷، ۱۰۱

گام به گام درس دوازدهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۱۲: اتّفاق ساده

جواب درست و نادرست صفحه ۹۵ فارسی چهارم

۱- نامه از جبهه‌ی جنوب آمده بود.
✅ درست
۲- مادر از شدّت ناراحتی به گریه افتاد.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۹۶ فارسی چهارم

۱- در بیت زیر منظور از «قطره» چیست؟
«یک قطره از دل من *** بر روی دفتر افتاد»
پاسخ: اشک

۲- چه خبری در نامه باعث خنده ی مادر شد؟
پاسخ: این خبر که قرار هست به زودی برگردیم.

۳- داستان از زبان چه کسی بیان شده است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟
پاسخ: از زبان پسر خانواده – با توجه به عکس پس زمینه شعر

۴- منظور شاعر از اینکه می‌گوید «باران پشت شیشه ***آرام و بی صدا ماند» چیست؟
پاسخ: باران هم بی صدا شده بود مثل این که آن هم می خواست نامه ات را گوش بدهد.

۵- نویسنده‌ی نامه که بود؟
پاسخ: پدر شاعر

دانش زبانی صفحه ۹۶ فارسی چهارم

– جمله‌های زیر را بخوانید.
🔹 برادر خوبم آمد. 🔹 معلّم مهربان رفت. 🔹 دانش‌آموزان زرنگ دویدند.

حالا به نمودار جمله‌ها دقّت کنید. در گروه گفت‌وگو کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.دانش زبانی صفحه ۹۷ فارسی چهارم
– این جمله‌ها از چند قسمت تشکیل شده‌اند؟ چرا؟
پاسخ: دو  قسمت ؛ روی نمودار فقط دو قسمت داریم.
– چرا کلمه‌های «آمد، رفت، دویدند» بالای نمودار هستند؟
پاسخ: چون فعل هست و مهم ترین قسمت جمله است

جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۱ فارسی چهارم

۱- مهم‌ترین ویژگی نویسنده کتاب «قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب» را بیان کنید.
پاسخ: شق و علاقه‌ی وی برای مطالعه کتاب و داشتن پشتکار .

۲- چرا از نظر شخصیت اصلی متن، کتاب‌فروشی مانند بهشت بود؟
پاسخ: چونکه کتاب برای او با ارزش ترین چیز در دنیا بود و هرگز پول کافی برای خریدن کتاب های زیاد نداشت پس کتاب فروشی برای او مانند بهشت بود.

۳- از نظر شما کتاب فروشی مانند چیست؟
پاسخ: کتاب فروشی مانند سیاره ای جدید با اطلاعات زیاد است.

۴- چرا نویسنده کتاب «قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب» به فکر نوشتن این کتاب افتاد؟
پاسخ: زیرا او خواست کتابی وجود داشته باشد که به زبان کودکانه باشد و داستان ها را به زبان ساده تر نوشته باشد تا کودکان آن را درک کنند.

۵- کدام قسمت‌های متن نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی زیاد نویسنده به کتاب خواندن است؟
پاسخ: آن قسمت که پسر خاله‌ی نویسنده چند کتاب داشت ولی سواد خواندن نداشت و او دلش میخواست آن کتاب ها را داشته باشد ولی نداشت و ساعت ها به خاطر ا ین مسئله گریه کرد.

۶- با توجّه به داستان «دیدن خوبی‌ها» جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:
۴️⃣- حضرت عیسی (ع) گفت: «چیزهایی هم بود که شما ندیدید»
۳️⃣- هر یک از یاران چیزی گفتند.
۶️⃣- آن حضرت فرمود: «با هر چه روبه‌رو می‌شوید، فقط بدی‌ها و زشتی‌ها را نبینید»
۱️⃣- حضرت عیسی (ع) و یارانش لاشه‌ی سگی را دیدند.
۵️⃣- این سگ تا زنده بود، حیوان باوفایی بود.
۲️⃣- حضرت عیسی (ع) به همراهانش گفت: «درباره آنچه دیدید، فکر کنید»

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۲ فارسی چهارم ؛ صفحه ۹۵، ۹۶، ۱۰۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۳ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس یازدهم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.