جواب فعالیت درس ۱۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵

جواب فعالیت درس ۱۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵

گام به گام درس دوازدهم قرآن هشتم

جواب فعالیت درس ۱۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵

گام به گام درس دوازدهم قرآن هشتم

جواب قرآن هشتم / درس ۱۲ :: سوره غافر، راز سرانگشتان

جواب صفحه ۱۰۹ قرآن هشتم

جواب صفحه ۱۰۹ قرآن هشتم

فعالیت
💠 آیه ۳ سوره غافر را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آن را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیه ۳ سوره غافر به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- در آیه ۳ سوره غافر، خداوند خود را با چه ویژگیهایی معرفی کرده است؟
الف ) بخشنده گناهان
ب) صاحب عذاب سخت

٢ــ دو جمله «اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» و «إِلَیْهِ الْمَصِیرُ» با جمله « إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» چه ارتباطی دارد؟
این سه جمله، بیانگر توحید، بازگشت همه انسان‌ها به سوی خداوند متعال و تسلیم در برابر او هستند.

حفظ
💠دو جمله (پیام قرآنی) از این آیه را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۱۱۱ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آمرزنده، قبول‌کننده، قبول می‌کند، بازگشت، فروفرستادن، کیفر

کلمه معنی
۱- تَنزیل نازل کردن، فرو فرستادن
۲- غافِر آمرزنده
۳- قابِل پذیرنده، قبول کننده
۴- تَوب، تَوبَه توبه، بازگشت
۵- عِقاب کیفر، مجازات
۶- ذو، ذا، ذی صاحب، دارای
۷- طَول نعمت فراوان
۸- یَقبَلُ قبول می کند، می پذیرد

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.
۱- تَنزیلُ الکِتابِ: نازل کردن کتاب
۲- مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ: از سوی خداوند شکست‌ناپذیر داناست.
۳- غافِرِ الذَّنبِ: آمرزنده گناه.
۴- قابِلِ التَّوبِ: قبول کننده توبه
۵- شَدیدِ العِقابِ: سخت کیفر
۶- ذِی الطَّّولِ: دارای نعمت فراوان.
۷- یَقبَلُ التَّوبَهَ: قبول می‌کند توبه را.

جواب صفحه ۱۱۲ قرآن هشتم

فعالیت سوم
💠الف) ‌آیات ۱ تا ۳ سوره غافر را ترجمه کنید.

۱-حم:
معنی: ح میم

۲- تَنْزِیلُ الْکِتَابِ
معنی: نازل کردن کتاب

۳- مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 
معنی: از سوی خداوند شکست‌ناپذیر داناست.

۴- غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ
معنی: آمرزنده گناه و قبول کننده‌ی توبه است.

۵- شَدِیدِ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ
معنی: سخت کیفر و دارای نعمت فراوان است.

۶- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
معنی: نیست خدایی جز او.

۷- إِلَیْهِ الْمَصِیرُ
معنی: به سوی او بازگشت است.

💠 ب) در صفحه ۴۶۸ قرآن کریم آمده است که فقط خدا را بخوانیم، در حالی که دین خود را برای او خالص می‌کنیم؛ یعنی سعی می‌کنیم همه کارهای خود را برای خدا و رضایت او انجام دهیم. این عبارت را یافته و همراه با معنا بنویسید.

متن: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ
ترجمه: تنها خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص گردانید.

خانه های نورانظ
💠۱- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۴۶۷ تا ۴۷۱ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

 ۲-از صفحه ۴۶۸ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- اِنَّ الذّین کَفرُوا: قطعاً کسانی که کافر شدند.
۲- مِنَ السماءِ رِزقاً: از آسمان روزی را.
۳- عَلَی الله: بر خدا.

جواب صفحه ۱۱۴ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

شکل داد، غذاهای پاک، صورت‌ها، بَنا

کلمه معنی
۱- اُدعوا بخوانید
۲- اَستَجِب (تا) پاسخ دهم
۳- قَرار جایگاه امن
۴- بِناء بَنا، سرپناه
۵- صَوَّرَ شکل داد
۶- صُوَر صورت ها، جمع صورَه
۷- طَیِّبات  غذاهای پاک
۸- تَبارَکَ برقرار و پر خیر است

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.
۱- اُدعونی: بخوانید مرا.
۲- اَستَجِب لَکُم: (تا) پاسخ دهم برایتان.
۳- صَوَّرَکُم: شکل داد شما را.
۴- فَاَحسَنَ صُوَرَکُم: پس نیکو ساخت صورت‌های شما را.
۵- وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّبٰتِ: و روزی داد شما را از غذاهای پاک.
۶- فَتَبارَکَ اللهُ: پس برقرار و پرخیز است خدا.

جواب صفحه ۱۱۵ قرآن هشتم

فعالیت سوم
💠این عبارات قرآنی از سوره غافر را ترجمه کنید.

۱- وَ قَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ
و گفت پروردگارتان بخوانید مرا (تا) پاسخ دهم شما را.

۲- اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً
خدایی که قرار داد برای شما زمین را جایگاه امن و آسمان را سرپناه.

۳- وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ
و شکل داد شما را پس نیکو ساخت صورت‌های شما را و روزی داد شما را از غذاهای پاک.

۴- ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ
این خدا است، پروردگار شما.

۵- فَتَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ
پس برقرار و پرخیز است خدا، پروردگار جهانیان.

ب) در آیات صفحه ۴۷۴ قرآن کریم، خدای مهربان، همه بندگان خود را دعوت می‌کند تا دست نیاز به‌سوی آن خالق بی‌نیاز بلند کرده تا خواست آنها را اجابت کند. این عبارت کوتاه، زیبا و امیدبخش را همراه با معنا بنویسید، همیشه آن را زمزمه کرده و به مفهوم آن توجه داشته باشید.

متن: ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ
ترجمه: مرا بخوانید تا (دعای) شما را بپذیرم..

خانه های نورانی
💠۱- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۴۷۲ تا ۴۷۶ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

💠 ۲-از صفحه ۴۷۴ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- اَکثر الناس: بیشتر مردم
۲- لا اِله اِلا هُو: نیست خدایی جز او
۳- جَعَلَ لَکُم: قرار داد برای شما

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.