جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

گام به گام درس دوازدهم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

گام به گام درس دوازدهم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم/ درس ۱۲ :: چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

جواب فعالیت صفحه ۷۸ مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت ۱:
کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۴ را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۴ مطالعات ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۹ مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت ۲:
به طور گروهی روی یک برگه‌ی کاغذ، نمودار علت و معلول را رسم کنید؛ سپس علت‌های رونق هنر و معماری را در دوره‌ی صفویه روی آن به طور خلاصه در محل مناسب بنویسید.
علت‌ها
– حکومت قدرتمند و یکپارچه
– رونق تجارت
– برقراری امنیت در راه و شهرها
– حمایت از هنرمندان
معلول (نتیجه)
– رونق هنر و معماری در دوره صفویه

جواب فعالیت ۳:
کاربرگه‌های ۱۵ و ۱۶ را کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۵ مطالعات ششم
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۶ مطالعات ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.