جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۷۷, ۷۹, ۸۱, ۸۳, ۸۵, ۸۶

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۷۷, ۷۹, ۸۱, ۸۳, ۸۵, ۸۶

گام به گام درس دوازدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات نهم؛ صفحه ۷۷, ۷۹, ۸۱, ۸۳, ۸۵, ۸۶

گام به گام درس دوازدهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۱۲ :: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

جواب فعالیت صفحه ۷۷ مطالعات اجتماعی نهم

۱- الف) چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟
جواب: به سبب شکست ایران از ارتش روسیه و انگلستان با وجود رشادت های فراوان و پی بردن به پیشرفت های علمی و صنعتی کشورهای اروپاییان

۲- فکر می‌کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست کمک کند، دشمن تمام تجربه‌ها و دانش مورد نیاز برای اصلاح یا پیشرفت آن کشور را در اختیارش قرار می‌دهد؟ چرا؟
جواب: خیر چون دشمن به فکر منافع خود می باشد

۳- به نظر شما، چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهّز نباشد، نمی‌تواند قوی شود و در مقابل دشمنانش، مقتدرانه بایستد؟
جواب: چون با علم می توان پیشرفت کرد و به سلاح های پیشرفته مجهز شد و روی پای خود ایستاد

جواب فعالیت صفحه ۷۹ مطالعات اجتماعی نهم

۴- الف) انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟
جواب: نوسازی تشکیلات حکومتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی حفظ استقلال کشور و قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران

ب) شما کدام‌یک از اصلاح‌گری‌های امیرکبیر را مؤثرتر می‌دانید؟
جواب: تأسیس مدرسه دارالفنون چون افراد بیشتری آموزش می دیدند.

پ) به نظر شما، چرا امیرکبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روسی و انگلیسی در مدرسه دارالفنون، اصرار می‌کرد؟ 
جواب: از نفوذ روسیه و انگلستان در امور داخلی ایران جلوگیری کند

۵- چند مورد از اقدامات امیرکبیر را در زمینه رواج عدالت و پیشرفت علمی و فرهنگی بنویسید.
جواب: اصلاح قانون مالیات و وادار کردن زمین داران بزرگ به پرداخت مالیات تأسیس مدرسه دارالفنون انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه

۶- به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر، چرا شاهزادگان و درباریان قاجار و عوامل وابسته خارجی برای برکناری و قتل امیرکبیر توطئه کردند؟
جواب: چون از حقوق و امالک زیادی که در اختیار داشتند محروم شدند و منافع آن ها به خطر افتاده بود.

جواب فعالیت صفحه ۸۱ مطالعات اجتماعی نهم

۷- الف) دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟
جواب: اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان ومبارزه با استبداد داخلی و خارجی.

ب) موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟
جواب: حرکت مردم باعث عقب‌نشینی حکومت شد و لغو این قرارداد از نظر اجتماعی، حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه مردم را تقویت کرد.

جواب فعالیت صفحه ۸۳ مطالعات اجتماعی نهم

۸- با راهنمایی دبیر خود متن سند را در کلاس بخوانید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) فرمان لغو قرارداد توتون و تنباکو توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟
جواب: توسط ناصرالدین صادر و توسط امین السلطان ابلاغ شده

ب) فکر می‌کنید چرا در این فرمان، هیچ اشاره‌ای به اشتباه شاه و حکومت در انعقاد اولیه قرارداد با استعمارگران نشده است و بلکه در مقابل، لغو آن به لطف و مرحمت شاه نسبت داده شده است؟
جواب: به دلیل چا پلوسی های بیش از اندازه

پ) در کدام قسمت‌های فرمان، می‌توانید تکبّر و خودخواهی شاهانه را ببینید؟ آیا فکر نمی‌کنید که یکی از عوامل پیشرفت نکردن ایران در گذشته، وجود چنین حکومت و شاهانی بوده است؟
جواب: (مردم هم خودشان را از این زحمت و تحمیل آسوده دانسته به دعاگویی وجود مسعود همایونی و به شکرگزاری مراحم کامله همایون خسروانه بیفزایند و بعضی حرکات جاهلانه را به کلی موقوف نمایند .) مسلماً وجود چنین شاهانی که هیچگونه حقی برای مردم قائل نبودند و ثروت‌های کشور را بخشی از ثروت خود می شمردند و فقط در پی خوشگذرانی و زورگویی بر مردم بودند، مانع هرگونه پیشرفتی برای کشور بود.

ث) وقتی متن این سند را می‌خوانید چه نکته‌هایی شما را بیشتر به فکر وامی دارد یا توجه شما را جلب می‌کند؟
جواب: جواب به عهده دانش آموز

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.