جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات هشتم؛ صفحه ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۶

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات هشتم؛ صفحه ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۶

گام به گام درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات هشتم؛ صفحه ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۶

گام به گام درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۱۲: عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی

جواب فعالیت صفحه ۷۰ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- با توجه به متن درس، آیا سلسله‌های ایرانی از نظر رابطه با خلافت عباسی و چگونگی به قدرت رسیدن، مانند هم بودند؟ مثال بزنید.
جواب: خیر – طاهریان و سامانیان به شرط پرداخت مالیات و حفظ حکومت به تأیید خلیفه رسیدند و مورد حمایت وی قرار گرفتند اما صفاریان – علویان طبرستان و آل بویه بدون اجازه خلفای عباسی حکومت خود را بر پا کردند و به هیچ شرایطی حاضر به اطاعت از عباسیان نبودند و با آنها دشمنی هم می‌کردند.

۲- متنی را که از کتاب تاریخ سیستان انتخاب شده بخوانید. از این متن به چه نکاتی درباره رابطه صفّاریان با خلافت عباسی پی می‌برید؟
جواب: نتیجه می‌گیریم که عباسیان حکومت را با حیله و نیرنگ بدست گرفته بودند و قابل اعتماد نیستند چون آنهایی  که به عباسیان خدمت کرده بودند نهایتأ با بی‌رحمی عباسیان به قتل می‌رسند و به این دلیل صفاریان با آنها دشمن بودند.

جواب فعالیت صفحه ۷۲ مطالعات اجتماعی هشتم

۳- با توجه به نمودار خط زمان در صفحه ۶۹ و نقشه‌های صفحه ۷۰ و ۷۱، جدول زیر را کامل کنید. جواب فعالیت صفحه ۷۲ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب به کار ببندیم صفحه ۷۶ مطالعات اجتماعی هشتم

یکی از دو فعّالیت زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.
۱- به طور گروهی با مراجعه به منابع مختلف از جمله دانشنامه شبکه رشد «www.roshd.ir» درباره یکی از اندیشمندان ایرانی مسلمان که در این درس نامبرده شده، مطالبی گردآوری کنید و به کلاس بیاورید.
جواب: محمد بن محمد بن عبیدالله التمیمی البلعمی معروف به ابوعلی بلعمی در بخارا متولد شده است و در ارتباط با دوران کودکی و ایام ابتدایی زندگی­ اش اطلاعات چندانی در دست نیست. علت شهرت او به بلعمی به خاطر انتساب او و نیاکان وی به بلعمان از قراء مرو بود.
ابوعلی بلعمی مورخ و ادیب ایرانی است که وزارت عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح از پادشاهان سامانی را بر عهده داشته است و به دستور منصور بن نوح، تاریخ طبری را از عربی به فارسی ترجمه کرده است. بلعمی در این ترجمه بسیاری از موارد تاریخ طبری را تلخیص کرده و در موارد بسیاری از منابع دیگری استفاده کرد به گونه ای که کتاب او حکم تألیف جدیدی را پیدا کرده است.
تاریخ مرگ ابوعلی بلعمی چندان روشن نیست. همچنین ممکن است بلعمی اشعاری نیز سروده باشد که ‌مانند بسیاری از آثار کهن فارسی، متاسفانه اثری از آن به جای نمانده ‌است

۲- تصویری از یک اثر علمی یا هنری مربوط به قرن‌های سوم تا پنجم هجری پیدا کنید و به کلاس بیاورید.

جواب به کار ببندیم صفحه ۷۶ مطالعات اجتماعی هشتم

در فایل PDF زیر کلی تصویر و مقاله مربوط به دوره سوم تا پنجم قرار داده شده میتوانید استفاده کنید:

اثار علمی و هنری قرن‌های سوم تا پنجم هجری
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.