جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس دوازدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس دوازدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۱۲ :: حرکت‌های زمین

جواب فعالیت صفحه ۷۷ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول میکشد؟
جواب: ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز

۲- جا به جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟
جواب: حرکت زمین
با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید، توضیح دهید.
جواب: خورشید همواره در جای خود ثابت می‌باشد و با حرکت زمین به دور خودش، نیمه‌ای از آن که رو به خورشید است روز و نیمه دیگر شب است، برای همین شاید احساس کنیم که زمین ثابت است و خورشید دور آن می‌چرخد و زمین را روشن می‌کند ولی این زمین است که به دور خودش می‌چرخد و روز و شب را به وجود می‌آورد.

۳- فعالیت شمارهی (۱) «به کار ببندیم» (ساختن ساعت آفتابی) را انجام دهید.
به زودی….

جواب فعالیت صفحه ۷۸ مطالعات اجتماعی پنجم

۴- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟
شما میتوانید از لینک زیر تعداد روز های دقیق سن خود را بشمارید👇
محاسبه سن شما 

این نکته را چگونه می‌فهمید؟
جواب: با شمارش دقیق سن

۵- نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟
جواب: پدید آمدن شب و روز

۶- نتیجه‌ی حرکت انتقالی زمین چیست؟
جواب: به وجود آمدن فصل‌ها

جواب فعالیت صفحه ۸۰ مطالعات اجتماعی پنجم

۷- چند کره‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلّم این خط‌ها را روی آنها پیدا کنید.
الف) خطّ استوا
ب) نصف النّهار مبدأ جواب: جواب فعالیت صفحه ۸۰ مطالعات اجتماعی پنجم

۸- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا نیمکره‌ی جنوبی؛ در نیمکره‌ی شرقی است یا نیمکره‌ی غربی. چگونه پی بردید؟
جواب: ایران با توجه به خط استوا در نیمکره شمالی و با توجه به نصف‌النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

۹- یک دایره بکشید و روی آن، محلّ قطب شمال و قطب جنوب را مشخّص کنید. خطّ استوا و نصف‌النّهار مبدأ را هم روی آن رسم کنید.جواب فعالیت صفحه ۸۰ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۱ مطالعات اجتماعی پنجم

محلّ دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.
هتل (د-۴)
مسجد (ج-۱)
راه‌آهن (الف-۱)

حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده‌ی چه مکانی است.
د ۲ (آتشنشانی)
ج ۵ (مدرسه)
ب، ج (فروشگاه)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.