جواب درس ۱۲ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵

 

جواب درس ۱۲ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵

گام به گام درس دوازدهم نگارش سوم

جواب درس ۱۲ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵

گام به گام درس دوازدهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس دوازدهم: ایران عزیز

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۷۲ درس دوازدهم نگارش سوم

۱- ده کلمه از درس انتخاب کن و از روی آنها، با خط خوش بنویس.
پاسخ: عزیز ، سرزمین ، صبور ، فرهنگ ، طمع ، آغوش ، مقدّس ، نعمت ، نهراسیم ، خطر

۲- حروف الفبا را یک در میان، به ترتیب بنویس. حالا با استفاده از آنها، پنج کلمه بساز.

حروف الفبا  الف، پ، ث، چ، خ، ذ،  ز، س، ص، ط، ع، ف، ک،  ل، ن، ه،
کاخ ، صف ، کلاس ، طعنه، لکه، اسکناس ، لانه، زال ، عصا

۳- متن را بخوان و جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.
نمکدان ـ گلدان ـ شمعدان ـ قندان
شبی در تاریکی برادرم به سراغ ……..قندان………. رفت تا قند بردارد. ناگهان دستش به …..گلدان…… خورد و شاخه ی گل داخل آن به زمین افتاد. مادر از خواب بیدار شد. شمع را داخل ……شمعدان…. گذاشت و آنرا روشن کرد.

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۷۳ درس دوازدهم نگارش سوم

۱- کلمه ها و عبارت  های زیر را با دقت بخوان.
سرزمین زرخیز ـ نعمت ـ زیارت ـ دریای خزر ـ دل انگیزش ـ افتخار ـ برازنده تر ـ صبور ـ حقیقت ـ فرهنگ ـ رونق ـ زادگاه ـ طمع ـ حریص ـ آزرده ـ نهراسیم

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آنها را بنویس.
پاسخ: سرزمین زرخیز – نعمت – دریای خزر – دل انگیزش – برازنده تر – صبور – فرهنگ رونق – زادگاه – طمع – حریص – نهراسیم

۲-جمله های بهم ریخته را مرتب کن.
آغوش، جای، ایران، مردم خوب، را، است، در، داده، خود.
پاسخ: ایران مردم خوب را در آغوش خود جای داده است.

کرده، فرهنگ، خدمت، ایران، به، جهان، است
پاسخ: ایران به فرهنگ جهان خدمت کرده است.

۳- یک موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بیت شعر درباره ی آن بنویس. موضوع: ایران
پاسخ: ای ایران ای مرز پر گهر *** ای خاک سرچشمه ی هنر

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۴ درس دوازدهم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، با خط خوش و زیبا بنویس.
خوب و عزیزی ، ایران زیبا *** پاینده باشی ، ای خانه‌ی ما

۲ جدول را کامل کن.جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۴ درس دوازدهم نگارش سوم

۱ محل حرم حضرت معصومه (س) =قم
۲ بلندترین قله ی ایران = دماوند
۳ پایتخت ایران =تهران
۴ پایتخت مذهبی ایران = مشهد
۵ از محصول های کشاورزی شمال ایران = چای
۶ نام دریای شمال ایران = خزر
۷ شهر دو حرفی نزدیک تهران =ری

جواب نگارش صفحه ۷۵ درس دوازدهم نگارش سوم

یک موضوع به دلخواه انتخاب کن. موضوع را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن. یکی از موضوع های کوچک را که اطلاعات بیشتری در مورد آن داری، انتخاب کن و درباره‌ی آن، یک بند بنویس.
موضوع کلی: ایران
۱-پایتخت ایران
۲-تعداد استان های ایران
۳-آب و هوای ایران

موضوع : ایران
پاسخ: کشور ایران یک کشور پهناور و بزرگ با زبان های مختلف میباشد. پایتخت ایران تهران است. تعداد استان های ایران ۳۱ عدد میباشد که هرکدام آب و هوا و مناطق دیدنی زیبایی دارند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.