جواب درس ۱۲ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۷۹ , ۸۰ , ۸۱ , ۸۲

جواب درس ۱۲ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۷۹ , ۸۰ , ۸۱ , ۸۲

جواب درس سخن آسمانی هدیه سوم

جواب درس ۱۲ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۷۹ , ۸۰ , ۸۱ , ۸۲

جواب درس سخن آسمانی هدیه سوم

گام به گام هدیه سوم / جواب سوالات درس دوازدهم هدیه سوم / درس ۱۲: سخن آسمانی

جواب گفت و گو کنیم صفحه ۷۹ هدیه سوم

چرا آن سه نفر، قول خود را فراموش می‌کردند؟
پاسخ: زیرا صدای قرآن آنها را به حقیقت بزرگی رسانده بود که نمی توانستند با هیچ قول و قراری آن را فراموش کنند.

جواب فکر می‌کنم صفحه ۸۰ هدیه سوم

در روز، …۲۰……. بار سوره‌های قرآن را در نماز می‌خوانم.
پاسخ: ۱۰ بار سوره حمد و ۱۰ بار سوره توحید

جواب ببین و بگو صفحه ۸۰ هدیه سوم

این تصویر شما را به یاد چه قصه‌ای می‌اندازد؟
پاسخ: قصه‌ی اصحاب فیل
جواب ببین و بگو صفحه ۸۰ هدیه سوم

جواب کامل کنید صفحه ۸۱ هدیه سوم

از پیام‌ها و دستورات قرآنی یاد گرفتم که …جواب کامل کنید صفحه ۸۱ هدیه سوم

جواب دوست دارم صفحه ۸۱ هدیه سوم

آیات قرآن را بخوانم و بفهمم؛ زیرا… .
پاسخ: خداوند در قرآن راه و رسم زندگی را به ما نشان می دهد و احکام دینی را به روشنی بیان کرده است و با عمل کردن به دستورات آن باعث رسیدن ما به بهشت می شود.

جواب بیندیشیم صفحه ۸۲ هدیه سوم

جواب بیندیشیم صفحه ۸۲ هدیه سومسعی می‌کنم هر وقت می‌توانم، قرآن بخوانم.
پاسخ: بنابراین هر روز سعی می‌کنم یک صفحه یا چند آیه از قرآن را با معنی بخوانم و بفهمم و به آن عمل کنم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۲ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۷۹ , ۸۰ , ۸۱ , ۸۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۳ هدیه سوم و برای بخش قبلی از جواب درس یازدهم هدیه سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۲ هدیه سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.