جواب فعالیت های درس سیزدهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس سیزدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۳ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس سیزدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۳ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۱۳: هویت ایرانی ۱؛ هویت فرهنگی ایرانی

جواب تحقیق کنید صفحه ۱۱۱ جامعه شناسی دهم

آیا نویسندگان کتاب‌های «غرب زدگی» «بازگشت به خویشتن» «خدمات متقابل اسلام و ایران» و «فطرت» را می‌شناسید؟ درباره این آثار و نویسندگان آنها تحقیق کنید.
نویسنده کتاب غرب زدگی: جلال آل احمد
نویسنده کتاب بازگشت به خویشتن: علی شریعتی
نویسنده کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران و کتاب فطرت: مرتضی مطهری

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۱۳ جامعه شناسی دهم

حجاب و پوشش به‌عنوان نماد هویت جهان اسلام در صد سال اخیر، فراز و فرودهایی داشته است. در دوران رضاخان حجاب مسئله و معضل درون جامعه ایران بود و زنان مسلمان اجازه رعایت ضوابط دینی خود را نداشتند. اینک حجاب مسئله کشورهای اروپایی شده است و برخی از کشورهای اروپایی از ورود زنان با حجاب به مراکز آموزشی ممانعت می‌کنند. مسئله شدن حجاب در کشورهای اروپایی را با توجه به هویت جهان اسلام تحلیل کنید.
جواب: در ظاهر، حجاب پوشیدگی برای زن است، اما در حقیقت نمادی از تکلیف‌مداری و خدا خواهی است؛ همچنین به نوعی اعلام برتری حکم دینی بر توافقات اجتماعی و هنجارهای دنیوی جهان غرب است. به عبارت دیگر با نفی الگوی ارائه شده از زن توسط نظام غربی، نماد اسلام خواهی و استکبار ستیزی است. طبیعی است نظام غرب که فرهنگ برهنگی و تنزل جایگاه زن فقط در حد جسم و تظاهرات ظاهری آن را ارائه می‌کند با حجاب زن مسلمان خلع سلاح و تضعیف می‌شود و برای جبران این شکست از ورود زنان با حجاب به مراکز مهم به ویژه مراکز آموزشی ممانعت می‌کند.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۱۱۵ جامعه شناسی دهم

هویت ایرانی اسلامی انقلابی، هویت ایرانی، هویت توحیدی، بُعد جغرافیایی هویت جامعه، بُعد تاریخی هویت جامعه و اجباری هویت جهان اسلام.

جواب خلاصه کنید صفحه ۱۱۵ جامعه شناسی دهم

_ زبان فارسی دومین زبان فرهنگی جهان اسلام است.
_ هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی اساطیری بود.
_ در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسلامی، سکولار و دنیوی است.
_ سرزمین یا وطن ارزش متفاوتی از سایر مکان‌ها دارد و بُعد تاریخی هویت جامعه را می‌سوزاند.
_ انقلاب از مهم‌ترین تحولات در هر جهان اجتماعی محسوب می‌شود.
_ جامعهٔ ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود به صورت قلب تپندهٔ بیداری اسلامی درآمد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.