جواب فعالیت های درس ۱۳ سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۱۳ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۱۳ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام سلامت و بهداشت / درس ۱۳: پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی (کمر درد)

فعالیت ۱ صفحه ۱۵۴ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی کلاسی
مشاهدات و اطلاعات شما درباره اخبار بالا در محل زندگی‌تان چیست؟
جواب: بر عهده خود دانش آموز

پیامد‌های ناشی از وقوع حوادث خانگی در زندگی افراد چیست؟ چگونه می‌توان از حوادث پیشگیری کرد؟
جواب: حوادث خانگی پیامدهای زیادی دارد از جمله بار اقتصادی زیادی بر افراد تحمیل می‌کند و همچنین می‌تواند باعث معلولیت‌های موقتی یا دائمی شود که در بعضی مواقع می‌تواند باعث مرگ افراد نیز شود.

تأثیر عارضه کمردرد در زندگی فردی و اجتماعی افراد چیست؟ آیا این عارضه قابل پیشگیری است؟
جواب: غیبت از کار ، که بر فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه تأثیر منفی می گذارد. ـ بله

فعالیت ۲ صفحه ۱۵۵ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی گروهی
با بررسی افراد مبتلا به کمردرد در محل زندگی خود، دلایل ابتلا به کمردرد را در آنها شناسایی و به کلاس ارائه کنید.
جواب: ۱- کفش نامناسب و پاشنه بلند
۲- اضافه وزن و چاقی
۳- عادات غلط ایستادن، راه رفتن و نشستن و خوابیدن
۴- انجام ندادن ورزش‌های مناسب

فعالیت ۳  صفحه ۱۵۶ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

ارزیابی و گفت‌وگوی گروهی
– به نظر شما علل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب در افراد چیست؟
جواب: ۱- عادات غلط ایستادن، راه رفتن و نشستن و خوابیدن
۲- اضافه وزن و چاقی
۳- کفش نامناسب
۴- اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن.

چگونه می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد؟
جواب: جهت جلوگیری از بروز آن ها می‌توان عادت‌های غلط ایستادن، راه رفتن، نشستن و خوابیدن و انجام سایر کارهای روزانه را اصلاح کرد و همین طور می‌توان با متناسب نگه داشتن وزن بدن از بروز وضعیت بدنی نامناسب جلوگیری کنیم.

فعالیت ۴  صفحه ۱۵۷ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

خود ارزیابی
وضعیت بدن خود را در هر یک از حالت‌های فوق ارزیابی کنید.
جواب: در هریک از حالت‌ها وضعیت صحیح بهترین روش است به دلیل این که وضعیت‌های نادرست مشکلاتی را در سیستم اسکلتی – عضلانی به وجود می‌آورند که شایع‌ترین آن‌ها کمر درد است.

فعالیت ۵ صفحه ۱۵۸ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی گروهی
– بر اساس مشاهدات خود، انواع روش‌های بلندکردن و حمل بار را بیان کنید؟
جواب: خم کردن کمر – ایستادن کنار جسم و زانو زدن

– به نظر شما روش‌های ایمن و صحیح بلند کردن و حمل بار کدام‌اند؟
جواب: کنار جسم بایستیم و زانو بزنیم و جسم را به خود نزدیک کرده و بلند کنیم (بدون خم کردن کمر)

فعالیت ۶ صفحه ۱۶۲ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گروهی
در محلی مناسب مانند سالن ورزش یا نمازخانه در گروه‌های چند نفره، حرکات ویژه مراقبت از کمر را انجام دهید و با بررسی حرکات یکدیگر، اشکالات را برطرف کنید.
جواب: در انجام حرکات کمر نباید به کمر و گردن فشار زیاد وارد شود و کمر و گردن در حالت خنثی قرار گیرد

فعالیت ۷ صفحه ۱۶۳ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

خودارزیابی
فیلم ارگونومی کار با رایانه را ببینید.
نحوه قرارگرفتن وضعیت بدن خود را هنگام کار با رایانه با نحوه صحیح آن مقایسه کنید و در صورت نیاز به اصلاح اقدام کنید.
جواب: هنگام کار با رایانه ارتفاع میز رایانه باید مناسب قد ما باشد و مچ دست و ساعد در یک سطح و مچ دست در وضعیت خنثی قرار گیرد و در هنگام کار طولانی با رایانه از یک حمایت‌کننده مناسب ستون فقرات استفاده کنیم.

فعالیت ۸  صفحه ۱۶۴ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی گروهی
چه وسایل دیگری به جز رایانه و کوله پشتی می‌تواند وضعیت بدنی شما را در منزل و یا مدرسه به مخاطره اندازد؟
جواب: ۱- بلند کردن بار
۲- تماشای تلویزیون
۳- نشستن بر روی صندلی

برای رفع این مشکل چه راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
۱- بلند کردن بار: کمر خود را خم نکنیم، کنار بار ایستاده زانوها را خم کرده و در وضعیت زانو زدن قرار دهیم و جسم را از زمین بلند کنیم.
۲- تماشای تلویزیون: گردن و کمر خود را در وضعیت خنثی قرار دهیم به طوری که تحت فشار نباشد.
۳- نشستن بر روی صندلی: در انتهای صندلی بنشینیم به طوری که ستون فقرات در حالت عمود قرار بگیرد.

فعالیت ۹ صفحه ۱۶۹ درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت‌وگوی گروهی
یک سازمان مشخص را در نظر بگیرید و برای جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اسکلتی – عضلانی که افراد شاغل در آن را تهدید می‌کند ایده مناسب ارگونومیکی، پیشنهاد کنید.
ارگونومی کیف مدرسه :
-هنگام خرید کیفی را انتخاب کنیم.
– وزن محتویات کیف نباید بیش از ۱۰ درصد وزن فرد باشد.
– کتاب‌هایی را که لازم نداریم با خود حمل نکنیم.
– در زمان حمل کیف از هر دو دست استفاده کنیم.
نقش ⇐
– باعث پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی
– عضلانی می‌شود.
– باعث سلامت افراد و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.