جواب درس ۱۳ علوم چهارم (زیستگاه)

جواب درس ۱۳ علوم چهارم (زیستگاه)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس سیزدهم

جواب درس ۱۳ علوم چهارم ()

گام به گام علوم چهارم دبستان درس سیزدهم

جواب علوم چهارم / درس ۱۳ :: زیستگاه

جواب سوال صفحه ۱۱۲ علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۱۱۲ علوم چهارمآیا میتوانید بگویید موجودات زنده چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: رشد می کنند، حرکت می کنند، غذا می خورند، تولیدمثل می کنند، نفس می کشند

جواب سوال صفحه ۱۱۲ علوم چهارمدر یک بوستان، کدام موجودات زنده و غیر زنده ممکن است وجود داشته باشند؟
موجودات زنده: چمن ، درختان ، پرنده ، گل
موجودات غیر زنده: نیمکت ، سطل زباله ، وسایل بازی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ درس ۱۳ علوم چهارم

در حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه:
الف) کدام موجودات زنده و غیرزنده را می‌بینید؟ آنها را در جدول زیر طبقه‌بندی کنید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ درس ننن علوم چهارم

ب) موجودات زنده‌ی جدول بالا را در جدول زیر طبقه‌بندی کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ درس ننن علوم چهارم

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۱۱۳ درس ۱۳ علوم چهارم

درباره‌ی غذای جانورانی که نام آنها را در جدول بالا نوشتید، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و جدول زیر را کامل کنید. سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
کدام جانوران این جدول از گیاهان و کدام جانوران از گوشت جانوران دیگر تغذیه می‌کنند؟
جواب: ملخ و زنبور از گیاهان و گربه از گوشت
آیا در این جدول، جانوری وجود دارد که هم از گوشت و هم از گیاه تغذیه کند؟
جواب: بله – گنجشک

نام جانور  غذا
گنجشک کرم خاکی، دانهی گیاه و حشرات
ملخ برگ گیاه
مارمولک  ملخ
کرم  ریشه گیاه
گربه  گنجشک و مرغ

جواب سوال صفحه ۱۱۴ علوم چهارم

ملخ هم می‌تواند غذای گنجشک باشد. رابطه‌ی آنها را چگونه می‌توانید نشان دهید؟ جواب: جواب سوال صفحه ۱۱۴ علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۵ درس ۱۳ علوم چهارم

تصویرهای زیر را به دقّت نگاه کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهیدجواب فکر کنید صفحه ۱۱۵ درس ننن علوم چهارم

– بین این موجودات زنده، چه ارتباط غذایی‌ای وجود دارد؟
جواب:  یک زنجیره غذایی را تشکیل می‌دهند.
– ارتباط غذایی موجودات زنده‌ی این تصویرها را با استفاده از علامت پیکان (←) نشان دهید.
جواب:
گاو میش ← شیر
ماهی ← شاهین

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ درس ۱۳ علوم چهارم

با توجّه به شکل زیر، غذاهای گنجشک کدام‌اند؟ 
جواب: کرم خاکی و دانه گیاه
گنجشک غذای کدام جانوران است؟
جواب:  روباه و گربه
در این شکل چند زنجیره‌ی غذایی وجود دارد؟
جواب:  ۴ زنجیره
کدام جانور در این زنجیره‌ها مشترک است؟
جواب:  گنجشکجواب فعالیت صفحه ۱۱۵ درس ننن علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۶ درس ۱۳ علوم چهارم

۱- در شبکه‌ی غذایی بالا چند زنجیره‌ی غذایی وجود دارد؟
جواب:  ۵ زنجیره غذایی​
۲- موش در چند زنجیره‌ی غذایی دیده می‌شود و غذای کدام جانوران است؟
جواب:  ۳ زنجیره، جغد، شاهین و مار
۳- اگر در این شبکه‌ی غذایی همه‌ی موش‌ها از بین بروند، آیا همه‌ی شاهین‌ها هم از بین می‌روند؟ پاسخ خود را توضیح دهید. 
جواب: خیر چون غذای خود را از بقیه منابع تامین میکنند.

جواب سوال صفحه ۱۱۴ علوم چهارمکرم خاکی در کجا زندگی می‌کند؟ 
جواب: خاک مرطوب باغچه، گلدان

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ درس ۱۳ علوم چهارم

۱- با یک قاشق یک بار مصرف، خاک باغچه را به هم بزنید و کرم‌های خاکی درون آن را پیدا کنید.
۲- مقداری خاک را با کرم‌ها در یک ظرف بریزید.
۳- مقداری آب روی خاک بریزید تا سطح آن را بپوشاند.
پیش‌بینی کنید برای کرم‌ها چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: کرم ها روی خاک بیایند.
چه مشاهده می‌کنید؟
جواب: کرم ها برای نفس کشیدن به بالای خاک میآیند.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۱۸ درس ۱۳ علوم چهارم

آیا ماهی، ببر و عقاب می‌توانند در هر جایی زندگی کنند؟ به چه دلیل؟ 
جواب: خیر آنها باید در زیستگاه مخصوص به خودشان زندگی کنند.
آیا جانوران محلّ زندگی شما می‌توانند در جاهای خیلی گرم یا خیلی سرد زندگی کنند؟ به چه دلیل؟
جواب: بله در جاهای خیلی گرم میتوانند زندگی کنند ولی در جای خیلی سرد نمیتوانند

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۸ درس ۱۳ علوم چهارم

آیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟ دلیل بیاورید.
جواب: بله چون در آنجا موجوات زنده زندگی میکنند.

جواب صفحه ۱۱۹ علوم چهارم

من برای حفاظت از زیستگاه‌ها:
هرگز جانوری را در قفس نگه نمی‌دارم زیرا هر جانور باید در زیستگاه خود زندگی کند.
هرگاه به جنگل، مزرعه و بوستان می‌روم، به گیاهان و جانوران آسیب نمی‌رسانم.
در فعّالیت‌های حفظ محیط زیست شرکت می‌کنم.
وقتی با خانواده‌ام به گردش می‌روم، حتماً هنگام برگشت، آتش را خاموش می‌کنم.

شما برای محافظت از زیستگاه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید؟
جواب: زباله ها را در طبیعت رها نمیکنم
فرهنگ سازی میکنم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۳ علوم چهارم (زیستگاه) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۱ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس دوازدهم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۳ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.