جواب درس ۱۳ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱

جواب درس ۱۳ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس سیزدهم فارسی نهم

جواب درس ۱۳ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس سیزدهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۱۳ :: آشنای غریبان، میلادِ گل

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ فارسی نهم

۱- چرا شاعر می‌گوید: «فصل غریبی سرآمد»؟
جواب: زیرا شاعر، مردم ایران را عاشق امام رضا (ع) می‌داند و می‌گوید که دیگر حرم ایشان در خراسان تنها و غریب نیست و هر سال چندین میلیون نفر از همه جا به زیارت ایشان نایل می‌شوند؛ پس فصل غریبی و تنهایی به پایان رسیده است.

۲- در شعر دوم، برای میلاد امام زمان (عج) چه توصیف‌هایی به کار رفته است؟
جواب: میلاد گل، بهار جان، عید می‌کشان، لاله باران شدن گلزار از عیش، آمدن سلطان زمین و آسمان، آمدن منجی جهان

۳- رهبران جامعه اسلامی، چه نقشی در هدایت مردم دارند؟
جواب: راهنمایی و هدایت مردم و بیدار کردن دل آنان، اتحاد ملی و انسجام اسلامی و…

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۰۱ فارسی نهم

۱- درباره زندگی و فضایل امام رضا (ع) گفت‌وگو کنید.
جواب: امام رضا (ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) روز پنجشنبه یازدهم ذیالقعده سال ۱۴۸ هجری، شانزده روز پس از شهادت جد بزرگوارش، امام صادق (ع) در مدینه چشم به جهان گشود. نام مبارکش را علی گذاشتند. کنیه‌اش ابوالحسن و القابش رضا، صابر، رضی و وفی بود که مشهورترین آنها «رضا» است. پدر ایشان، موسی بن جعفر(ع) و مادرش کنیزی به نام «نجمه» بود که «تکتم»، «سمانه» و «ام البنین» نیز خوانده می‌شد. نجمه، کنیز«حمیده» مادر امام موسی کاظم (ع) بود و چون در عقل و دین داری مرتبه‌ای والا و در اخلاق و رفتار بر دیگر زنان برتری داشت، او را به پسرش امام کاظم (ع) بخشید. امام رضا (ع)، پس از شهادت پدر بزرگوارش امام کاظم (ع) عهده دار مقام امامت شد.

۲- با مراجعه به دیوان «حافظ» غزلی بیابید و درباره نوع ردیف آن بحث کنید. جواب: 

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وزو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار
به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل  نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
جهان و هر چه در و هست سهل و مختصر است ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
کنون که چشمه‌ی قند است لعل نوشینت  سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار
مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر  از و وظیفه و زاد سفر دریغ مدار
چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است  که در بهای سخن، سیم و زر دریغ مدار
غبار غم برود حال خوش شود حافظ تو آب دیده ازین رهگذر دریغ مدار

ردیف این غزل «دریغ مدار» است. ترکیب واژه‌ها در کنار هم، علاوه بر زیبایی ظاهری و ایجاد آرایه ادبی، معنی و مفهوم بیت‌ها را نیز کامل کرده است. این ترکیب، یک ترکیب فعلی است. در زبان فارسی معمولاً فعل‌ها در انتهای جمله قرار می‌گیرند و حافظ به طرز استادانه‌ای این کار را در این غزل انجام داده است که فعل دریغ مدار، ردیف باشد و در پایان بیت‌ها قرار گیرد.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۰۱ فارسی نهم

۱- هم خانواده واژه‌های «ترخیص، غربت، معابر، ولادت، اعیاد، معیشت، تسلّط و نجات» را از متن درس بیابید و بنویسید.
ترخیص : رخصت
ولادت : میلاد
اعیاد : عید
معیشت : عیش
غربت : غریب
تسلط : سلطان، مسلط
معابر: عبور
نجات : منجی

۲- در بیت‌های زیر، قافیه‌ها را مشخّص کنید و نوع ردیف آنها را بنویسید.

هی بیا با من، بران این خرس را ◈◈◈ خرس را مگزین، مهِل همجنس را

خرس و هم جنس: قافیه – را
ردیف – نوع ردیف: حرف

شد نَفَسِ آن دو سه همسال او ◈◈◈ تنگ‌‌تر از حادثه حال او

هم سال و حال: قافیه، او
ردیف – نوع ردیف: ضمیر

۳ – ارتباط معنایی بیت زیر را با درس پیدا کنید و بنویسید.

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد ◈◈◈ مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

جواب: هر دو به ظهور امام زمان (عج) و آمدن منجی عالم بشریت اشاره دارند.

۴- جدول زیر را کامل کنید.
۱- دروازه آن در روان خوانی فصل چهارم آمده است. (آسمان)
۲- یکی از پیشوندها (با)
۳- مشق میان تهی (مق)
۴- نشانه مفعول (را)
۵- بخشی از نام فصل پنجم کتاب‌های فارسی (انقلاب اسلامی)
۶- اگر برعکس بخوانید، کتابتان با آن آغاز می‌شود. (شیاتس)
۷- مخالف آشنایی (دشمنی)
۸- دوستان (یاران)
۹- جهت (سو)
۱۰- نام یکی از سوره‌های قرآن که از آن به نام «قلب قرآن» یاد شده است. (یس)
۱۱- یکی از ضمایر (او)
۱۲- ……. گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند / جوانان سعادتمند، پند پیر دانا را (نصیحت)

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۰۱ فارسی نهم

جواب درس ۱۳ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.