جواب درس ۱۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۰۵

جواب درس ۱۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۰۵

گام به گام درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۰۵

گام به گام درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۱۳: لطفِ حق

جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۵ فارسی چهارم

۱- مادر موسی وقتی گهواره‌ی او را به رود نیل سپرد، دنبال او رفت.
❌ نادرست

۲- مهرِ مادر موسی به فرزندش کم‌تر از محبّت خدا به موسی بود.
✅ درست

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ فارسی چهارم

۱- زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت، چه احساسی داشت؟
پاسخ: او از سرنوشت پسرش بی‌خبر و نگران او بود.

۲- منظور از «کشتی بی‌ناخدا» چیست؟
پاسخ: سبدی که موسی در آن بود.

۳- مقصود شاعر در مصراع « دایه اش سیلاب و موجش مادر است » چیست؟
پاسخ: طبیعت برای راحتی این کودک از او نگهداری و مراقبت می کند.

۴- در بیت «ما به دریا حکم توفان می دهیم *** ما به سیل و موج فرمان می دهیم،» مقصود از «ما» کیست؟
پاسخ: مقصود از ما، خداوند است.

۵- سه صفت خداوند را که در متن شعر به آن اشاره شده است، بیان کنید.
پاسخ: ۱-لطف و مهربانی ۲-شکوه و عظمت ۳-دانایی و توانایی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۰۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۴ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس دوازدهم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.