جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۸۷, ۸۸, ۸۹

جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۸۷, ۸۸, ۸۹

گام به گام درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات نهم؛ صفحه ۸۷, ۸۸, ۸۹

گام به گام درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۱۳ :: نهضت مشروطه

جواب فعالیت صفحه ۸۵ مطالعات اجتماعی نهم

۱- کاربرگه شماره (۱۰) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۰ مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه ۸۶ مطالعات اجتماعی نهم

۲- چه جریان‌هایی با چه تفاوت‌هایی در نهضت مشروطه نقش مؤثری داشتند؟ 
جواب: در این نهضت دو گروه که شامل علما و روشنفکران بودند نقش داشتند. علما خواهان ایجاد عدالتخانه و اجرای قوانین اسلامی و مبارزه با استعمارگران بودند. و روشنفکران خواهان برقراری عدالت و مبارزه با استعمار بر اساس عقاید و اندیشه های غرب بودند.

جواب فعالیت صفحه ۸۷ مطالعات اجتماعی نهم

۳- چه حوادث مهمی در فاصله فرمان مشروطیت تا آغاز جنگ جهانی اول رخ داد؟
جواب: – تدوین متمم قانون اساسی و شدت گرفتن اختلاف ها
– روی کارآمدن محمد علی شاه و مخالفت با مشروطه و به توپ بستن و تعطیلی مجلس
– شهادت شیخ فضل اللّه نوری، افزایش دخالت های خارجی و بستن قرارداد ۱۹۰۷ بین انگلیس و روسیه

جواب فعالیت صفحه ۸۸ مطالعات اجتماعی نهم

۴- مهم‌ترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.
جواب: – استبداد محمدعلی شاه و وابستگی او به روسیه
– اختلاف بین رهبران مشروطه
– انحراف از مسیر اسلام.

جواب فعالیت پایین صفحه ۸۸ مطالعات اجتماعی نهم

۵- پس از مطالعه متن، به نقشه دقت کنید و بگویید:
الف) روسیه و انگلستان در قرارداد ۱۹۰۷ تقریباً کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟
جواب: روسیه شمال، شمال شرقی و شمال غربی و انگلستان جنوب شرقی ایران را تحت نفوذ خود قرار داد.

ب) هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟
جواب: برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش، تصمیم گرفتند به جای رقابت، با یکدیگر همکاری کنند.

پ) قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟
جواب: دوباره اوضاع کشور آشفته و نابسامان شد و نفوذ و دخالت بیگانگان دوباره افزایش یافت. البته عده‌ای از مردم مانند دلیران تنگستان در جنوب به مبارزه و شورش علیه بیگانگان پرداختند.

جواب فعالیت صفحه ۸۹ مطالعات اجتماعی نهم

۶- آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اوّل در ایران را از متن درس استخراج و فهرست کنید.
جواب: جنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد. به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری های نظامی، دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. در آن سالها، ایرانیان دچار مصیبت های بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری های واگیردار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.