جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳

جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳

گام به گام درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۸۲ ، ۸۳

گام به گام درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۱۳: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

جواب فعالیت صفحه ۸۲ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- چرا در بین سه سلسله ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟
جواب: زیرا سلجوقیان موفق شدند بر سرزمین های وسیعی که شامل بخش عمده فلات ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چین تا دریای مدیترانه می شد، مسلط شوند و حکومتی نیرومند به وجود آوردند. آنها برای اداره قلمرو وسیع خود از وزیران ایرانی بهره می بردند و به خاطر مدیریت آن ها اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتری داشتند، زبان فارسی در این دوره رواج کامل یافت.

۲- به طور گروهی و با همفکری یکدیگر کاربرگه شماره (۸) غزنویان و سلجوقیان را در کلاس کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۸ مطالعات هشتم

۳- چرا گردشگرانی که به ترکیه می‌روند، در این کشور آثار و بناهایی از دوره سلجوقیان مشاهده می‌کنند؟
جواب: زیرا ترکیه که جزو امپراتوری روم شرقی بود و در جنگ ملازگرد به تصرف سلجوقیان ایران درآمد و بناهایی همچون بناهای ایرانی ساخته شد.

جواب فعالیت صفحه ۸۳ مطالعات اجتماعی هشتم

۴- به دانشنامه شبکه رشد (شبکه اینترنتی ملی مدارس) مراجعه کرده و روی یکی از این سه عنوان جانمایی شده در وبگاه (سایت)، تلیک (کلیک) کنید، مطالبی را جمع‌آوری کنید و در کلاس بخوانید: «سیرتاریخی جنگ‌های صلیبی»؛ «جنگ‌های صلیبی»؛ «دستاورد جنگ‌های صلیبی».
جواب: جنگ‌های صلیبی به سلسله‌ای از جنگ‌های مذهبی گفته می‌شود که به دعوت پاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپس‌گیری سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان بر افروخته ‌شد، شرکت‌ کنندگان ‌مسیحی‌ در این‌ جنگ‌ به ‌دستور پاپ‌ بر روی ‌شانه ‌راست ‌لباس‌ یا زره‌ خود نشان ‌صلیب‌ می‌دوختند. شامل ۸ جنگ است از سال ۱۰۹۶ تا ۱۲۹۱ م می‌باشد، این جنگ در مجموع حدود ۲۰۰ سال طول کشید.
دستاورد جنگ‌های صلیبی: اروپاییان طی جنگ‌های صلیبی با تمدن پر رونق اسلامی آشنا شدند و علاوه بر غنائم مادی، گنجینه معنوی گرانب‌هایی از فرهنگ اسلامی با خود به ارمغان بردند.
شکوفایی تجارت خارجی، نوگرایی در اندیشه غربی به دلیل آشنایی با متفکران و فیلسوفان مسلمان؛ تحول علوم فرهنگی، پزشکی – رونق اقتصادی اروپاییان و برای رنسانس زمینه مساعدی فراهم شد.

۵- به‌طور گروهی متن را بخوانید و علل اقتصادی و سیاسی جنگ‌های صلیبی را فهرست و در کلاس به طور مختصر بیان کنید .
علت های اقتصادی: گسترش فقر، گرسنگی، بیماری های خطرناک و قحطی در اروپا، افزایش رفاه و رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسلامی.
علت های سیاسی: حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی و دیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام، پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا و نگرانی اروپاییان از این مساله، ضعف و فرو پاشی امپراتوری روم شرقی، توسعه طلبی و زیاده خواهی تجاری شهرهای ایتالیا.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.