جواب فعالیت درس ۱۳ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۳ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس سیزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۳ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس سیزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۱۳ :: زندگی در نواحی مختلف جهان

جواب فعالیت صفحه ۸۲ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- به نقشه توجه کنید و نام قاره‌ها را بنویسید.
 آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا، آمریکا

۲- نام اقیانوس‌های جهان را بنویسید.
جواب: اقیانوس آرام – هند – منجمد جنوبی – منجمد شمالی – اطلس

۳- روی یک کره‌ی جغرافیایی
الف) کشور ایران و همسایه‌هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قاره قرار دارند. 
جواب: آسیا
ب) از هر قاره دو کشور نام ببرید
 آسیا: چین، کره
اروپا: آلمان، انگلستان
آفریقا: آفریقای جنوبی، کنیا
استرالیا: استرالیا، نیوزلند
آمریکا: کوبا، آرژانتین

۴- چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟
جواب: خیر چون بزرگ است و نیمی در نیم کره شرقی و نیمی در نیم کره غربی قرار دارد و در واقع یک اقیانوس است

جواب فعالیت صفحه ۸۷ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- با توجه به متن بالا کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۲ را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات پنجم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.