جواب درس ۱۳ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۵

جواب درس ۱۳ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۵

گام به گام درس سیزدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۳ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۵

گام به گام درس سیزدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۳: بهترین دوست

جواب فکر می‌کنم صفحه ۶۵ هدیه ها دوم ابتدایی

امام حسن (علیه‌السّلام) مثل آن مرد تندی نکرد، چون… .
پاسخ: بسیار مهربان و خوش اخالق بود .

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۶۵ هدیه ها دوم ابتدایی

از داستان «بهترین دوست» یاد می‌گیریم که …
پاسخ: ۱- به دیگران حرف زشت نزنیم .
۲- در برابر تندی دیگران با آن ها مودبانه سخن بگوییم .
۳- در مورد دیگران ، زود قضاوت نکنیم .

جواب امین و مینا صفحه ۶۵ هدیه ها دوم ابتدایی

به امین و مینا کمک کنید تا جاهای خالی را کامل کنند.جواب امین و مینا صفحه ۶۵ هدیه ها دوم ابتدایی امام حسن (علیه‌السّلام):
۱- نام پدر: …..علی(ع)……..
۲- نام مادر: …..فاطمه………
۳- نام دشمن او: …..معاویه…….
۴- دومین: …. امام مسلمانان……

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.