جواب فعالیت های درس چهاردهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس چهاردهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۴ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس چهاردهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۴ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۱۴ : هویت ایرانی ۲

برای این درس ؛ فایل PDF انتهای مطلب را دریافت کنید.

درس چهاردهم جامعه شناسی دهم مربوط به دانش آموز است

در این درس همچنین به منازعه هویتی در دنیای امروز و نقش فضای مجازی در شکل‌گیری هویت می‌پردازیم.
اهداف درس:
آشنایی با فرآیند جامعه‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن
درک اهمیت هویت و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن
شناخت منازعه هویتی در دنیای امروز
بررسی نقش فضای مجازی در شکل‌گیری هویت
فعالیت‌های درس:
بحث و گفتگو در مورد فرآیند جامعه‌پذیری و هویت
انجام تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت
بررسی منازعه هویتی در دنیای امروز
ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد نقش فضای مجازی در شکل‌گیری هویت

جواب فعالیت های درس چهاردهم جامعه شناسی دهم
3.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.