جواب درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس چهاردهم جامعه یازدهم

جواب درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس چهاردهم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۱۴: انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی

مقایسه کنید صفحه‌ ۱۱۷ جامعه شناسی یازدهم

با توجه به جدول زیر مقاومت منفی، فعالیت رقابت‌آمیز اصلاحی و انقلاب اجتماعی را با یک دیگر مقایسه کنید.مقایسه کنید صفحه‌ ۱۱۷ جامعه شناسی یازدهم

در مقاومت منفی حاکمیت پادشاه غیر مشروع و  ظالمانه دانسته می‌شد و همکاری سیاسی با آن در حد واجبات نظامیه بود و جنبشی در این مرحله صورت نگرفت.
در فعالیت رقابت‌آمیز، افراد به دنبال اصلاح ساختار حکومت یا رفتار حاکمان هستند.
در انقلاب اجتماعی کل ساختار حکومتی زیر سؤال رفت و معترضین خواستار تغییر شیوه‌ ی زمام داری و یا تغییرات اساسی در ساختار سیاسی حاکم شدند.

گفت و گو کنید صفحه ۱۱۹ جامعه شناسی یازدهم

درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران گفت‌وگو کنید.
شباهت: هر دو یک انقلاب محسوب می شوند و به تغییر ساختار سیاسی منجر شدند.
تفاوت: تفاوت در محتوا و اهداف است. انقلاب مشروطه با تاثیرپذیری از غرب و ثمرات انقلاب فرانسه رخ داد. در نتیجه مشابه جوامع غربی به دنبال حکومت مبتنی بر قانون، محدود کردن قدرت و اختیارات شاه بود و انگیزه های دینی نداشت. اما انقلاب اسلامی یک انقلاب دارای اهداف دینی-دنیوی داشت. ساختار سیاسی آن، مبتنی بر حاکمیت آرمانی مد نظر علمای شیعه بود

بیندیشید صفحه‌ ۱۲۱ جامعه شناسی یازدهم

برای یک شباهت و چهار تفاوت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب‌های آزادی بخش، پنج عنوان مناسب انتخاب کنید. 
انقلاب ایران:
مستقل ، فراگیر  ، پیرو مکتب دینی اسلام ،هویت فرهنگی مستقل ،ایجاد قطب‌بندی جدید
انقلاب‌های آزادی بخش
وابسته ،حزبی ،پیرو مکاتب سیاسی ،وابسته ی اقتصادی – فرهنگی ،ماندن در وضعیت پیرامونی

با هم تکمیل کنید صفحه‌ ۱۲۱ جامعه شناسی یازدهم

مقایسه انقلاب ایران و انقلاب‌های آزادی بخش
شباهت‌ها تفاوت‌ها
– مستقل
– فراگیر
– پیرو مکتب دینی اسلام
– هویت فرهنگی مستقل
– ایجاد قطب‌بندی جدید
– وابسته
– حزبی
– پیرو مکاتب سیاسی
– وابسته ی اقتصادی – فرهنگی
– ماندن در وضعیت پیرامونی

مفاهیم اساسی صفحه‌ ۱۲۲ جامعه شناسی یازدهم

انقلاب اسلامی ایران، حرکت رقابت‌آمیز، جنبش عدالت‌خانه، انقلاب مشروطه، بیدارگران اسلامی، مقاومت منفی

خلاصه کنید صفحه‌ ۱۲۲ جامعه شناسی یازدهم

– انقلاب اسلامی ایران، تنها یک انقلاب سیاسی نبود بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.
– فعالیت رقابت‌آمیز، ابتدا به صورت اصلاح رفتار حاکمان بود ولی در جریان جنبش تنباکو به سمت اصلاح ساختار هدایت شد و در نهایت به جنبش عدالت خانه منجر شد.
– جنبش عدالت خانه یک انقلاب اجتماعی بود که منوّرالفکران غرب‌‌زده نیز به آن پیوستند و نام مشروطه را برای آن برگزیدند اما منظور آنان از مشروطه، حاکمیت سکولار و منظور از تأسیس مجلس، محلی برای تدوین قوانینی منطبق بر اراده و خواست بشر بود.
– هدف جنبش عدالت‌خانه، اصلاح ساختاری شیوه زمامداری شاه بود و در پی تأسیس مجلسی بود که قوانین عادلانه الهی را تدوین کند.
– شباهت انقلاب ایران با انقلاب‌های دیگر در این است که همگی جهت‌گیری ضد استعماری داشتند و به‌دنبال حذف سلطه سیاسی غرب بودند.
– در ابتدای حکومت قاجار که با قدرت شمشیر ایل خود، به پیروزی رسیده بودند، عالمان، حاکمیت آنها را ظالمانه و غیر مشروع می‌دانستند ولی برای حفظ امنیت کشور در حد ضرورت با آن همکاری می‌کردند. (مقاومت منفی).
– 70 سال پس از مشروطه امام خمینی (ره) فعالیت رقابت‌‌آمیز را با اعتراض به کاپیتولاسیون و رفتار استعماری شاه آغاز کرد ولی این حرکت اصلاح رفتار و ساختار را پشت سر گذاشت و به‌صورت یک حرکت انقلابی است. هدف آن حذف شاهنشاهی و تحقّق حکومت اسلامی بود، درآمد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.