جواب فعالیت های فصل ۱۴ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۱۴ علوم هفتم

گام به گام فصل چهاردهم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۱۴ علوم هفتم

گام به گام فصل چهاردهم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۱۴: گردش مواد

جواب سوال صفحه ۱۲۴ علوم هفتم

در فصل قبل گفتیم که موادمغذّی پس از گوارش جذب می‌شوند؛ اما این مواد چگونه به تک‌تک یاخته‌های بدن می‌رسند؟
جواب: به وسیله ی خون

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۲۵ علوم هفتم

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش‌هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟
جواب: باید دارای تلمبه(قلب) – مسیری برای عبور مواد (رگ) و مایعی برای جریان داشتن(خون)

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ علوم هفتم

به صدای قلب گوش دهید: با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می‌شود؟
جواب: در سمت چپ
سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.
جواب: تعداد ضربان قلب در همه افراد یکسان نیست.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۱۲۶ علوم هفتم

درون قلب، دریچه‌های دهلیزی – بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه‌ها چه اهمیتی دارد؟ با مطالعه این دریچه‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری و در کلاس گزارش کنید.
جواب: دریچه های قلب شامل دریچه دو لختی یا میترال است که بین دهلیز و بطن چپ قرار دارد و دریچه سه لختی که بین دهلیز و بطن راست است بسته شدن این دریچه ها بعد از خروج خون از دهلیزها و ورودش به بطن ها مانع از برگشت خون به دهلیزها می گردد.
دو دریچه دیگر به نام دریچه های سینی در ابتدای سرخرگ آئورت که از بطن چپ خارج می شود و سرخرگ ششی که از بطن راست خارج می گردد. وجود دارد بسته شدن این دریچه ها نیز بعد از خروج خون از بطن ها مانع برگشت خون به بطن ها می گردد.
صداهای قلب مربوط به بسته شدن این دریچه هاست. صدای اول که قوت پایینی دارد و نسبتا طولانی مدت است مربوط به بسته شدن دریچه های دهلیزی-بطنی است و صدای دوم که بلندتر و تیزتر است و مدت زمان کمتری دارد مربوط به بسته شدن دریچه های سینی است.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

درباره درستی یا نادرستی جمله زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.
الف) همه سرخرگ‌ها خون روشن و همه سیاهرگ‌ها خون تیره دارند.

جواب: خیر نادرست است بخش چپ قلب دارای سرخرگ و سیاهرگ است ولی در هر دو خون تیره جریان دارد

ب) مسیر حرکت خون در حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و درباره درستی آن در گروه خود گفت‌وگو کنید. در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ‌های مختلف نشان دهید.
جواب: یک گردش کامل خون شامل گردش خون تصفیه ای (ششی ) و گردش خون عمومی است و به ترتیب زیر است
خون اندام ها ← سیاهرگ زیرین و زبرین ← دهلیز راست ← دریچه ی سه لتی ← بطن راست دریچه ی سرخرگ ششی ← سرخرگ ششی ← شش ها ← سیاهرگ ششی ← دهلیز چپ ← بطن چپ ← دریچه سرخرگ آئورت ← سرخرگ آنورت ← همه ی اندام ها

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

روش آزمایش
۱- با کمک معلّم خود ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.
جواب: سطح جلویی حالت محدب دارد ولی سطح عقبی حالت مسطح دارد. رگ‌های کرونر در سطح جلویی اُریب هستند ولی در سطح عقبی عمودی هستند. در نمای شکمی بیشتر سرخرگ‌ها دیده می‌شوند و در نمای پشتی بیش‌تر سیاهرگ‌ها دیده می‌شوند.

۲- با راهنمایی معلّم، برش‌هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های مختلف قلب را تشخیص دهید.
جواب: در امتداد سوندی که به آرامی از سرخرگ‌ها وارد قلب کرده‌ایم قلب را برش می‌دهیم و دریچه بین دهلیز و بطن و دیواره بطن راست و چپ کاملاً مشخص می‌شوند.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می‌کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می‌گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می‌کند؟
۱- انقباض دهلیزها :
خون از دهلیز راست وارد بطن راست و از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود.
۲- انقباض بطن‌ها: 
خون از بطن راست وارد سرخرگ ششی و از بطن چپ وارد سرخرگ آئورت می‌شود.
۳- استراحت: 
خون از بزرگ سیاهرگ‌ها وارد دهلیز راست و از سیاهرگ‌های ششی وارد دهلیز چپ می‌شود.

جواب فکر کنید صفحه ۱۲۸ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ علوم هفتم

در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۰ علوم هفتم

– نبض خود را حداقل در سه نقطه بدن حس و شمارش کنید. (بدون جواب نوشتاری)
نبض در هر قسمت که سرخرگ از روی استخوان عبور می‌کند به راحتی لمس می‌شود: مانند مچ دست راست در امتداد انگشت شست، گیج گاه بالای قسمت انتهایی ابرو، ناحیه‌ داخلی غوزک پا، سمت راست گردن.

– پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می‌کنند؛ چرا؟
جواب: زیرا نبض را بهتر احساس میکنیم مخصوصا در رگی که از روی یک استخوان عبور کرده باشد. تعداد نبض با ضربان قلب برابر است.

– نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید. چرا نبض در شرایط مختلف متفاوت است؟
جواب: نبض به ضربان قلب بستگی دارد و ضربان قلب هم به فعالیت بدن

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ علوم هفتم

با استفاده از نمونه‌های آماده می‌توانید انواع یاخته‌های خونی را زیر میکروسکوپ ببینید.
جواب: تهیه این تیغه‌ها از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی آسان است.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۱۳۱ علوم هفتم

الف) در مورد تعداد انواع یاخته‌های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.
جواب: سلول‌های خونی شامل: گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها هستند.
گلبول‌های سفید که انواع آن با هسته‌های چند قسمتی به تعداد ۶ تا ۷هزار، در میلی‌متر مکعب خون دیده می‌شوند.
گلبول‌های قرمز مانند سکه‌ای هستند که از وسط فرو رفته‌اند و بدون هسته دیده می‌شوند. تعداد آنها حدوداً ۵ میلیون در میلی‌متر مکعب خون است.
پلاکت‌ها که کوچک‌ترین سلول‌های خونی‌اند، حدوداً ۲۵ هزار در میلی‌متر مکعب خون دیده می‌شوند.

ب) شکل زیر یک برگه آزمایش خون را نشان می‌دهد. در این برگه WBC یاخته‌های سفید و RBC یاخته‌های قرمز خون را نشان می‌دهد. موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی را نشان می‌دهند؟
RBC: مخفف سلول قرمز خون
WBC: مخفف سلول سفید خون است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۱۴ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۱۵ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های سیزدهم علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۴ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.