جواب درس ۱۴ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۸، ۱۰۹

جواب درس ۱۴ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۸، ۱۰۹

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس چهاردهم فارسی نهم

جواب درس ۱۴ فارسی نهم؛ صفحه ۱۰۸، ۱۰۹

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس چهاردهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم /

 

درس ۱۴ :: پیدای پنهان

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۸ فارسی نهم

۱- پاسخ شخص گمراه به مفضّل چه بود؟
جواب: اگر از شاگردان جعفر بن محمد (ع) هستی باید بدانی که او زیاده از این سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است، لذا تو هم شایسته با ما سخن بگو.

۲- این درس را با درس اوّل (آفرینش همه…) مقایسه کنید و شباهت‌های آنها را بیان کنید.
جواب: هر دو وجود خدا و نبوت را بیان نموده‌اند. اینکه هر نعمتی که خدا به ما داده و آفریده است برای شکرگزاری است، نعمت‌هایی که ما را به عظمت و بزرگی خداوند رهنمون می‌سازد.

۳- چرا خداوند بزرگ، نعمت تفکّر و اندیشیدن را به انسان‌ها بخشید؟
جواب: تا در آنچه آفریده اندیشه کنیم و به حکمت و هدف آفریده‌ها فکر کنیم. بیندیشیم که خداوند هر یک را برای چه کاری خلق کرده است. درباره نیروهایی که خداوند در وجود انسان خلق کرده و نعمت‌هایی مانند یاد آوری، فراموشی و… فکر کنیم و تصور کنیم که اگر این آفریده‌ها نبودند چه اتفاقی می‌افتاد.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۰۹ فارسی نهم

۱- درباره تأثیر صله رحم و احسان به خویشاوندان ، با یکدیگر گفت‌وگو کنید.
جواب: در اندیشه‌‌های اسلامی، حفظ و گسترش روابط فامیلی و ارتباط صمیمانه با خویشاوندان اهمیتی بسیار دارد تا آنجا که به فرموده پیامبر(ص) قطع صله رحم باعث قطع رحمت الهی می‌شود. در ضمن دیدار با خویشاوندان باعث انس و الفت بیشتر می‌شود. دوستی‌‌ها را پابرجا کینه‌ها را دور و تخم محبت در دل‌ها می‌کارد.

۲- درباره آیات ۳ و ۴ سوره «الرّحمان» (خداوند انسان را آفرید [و] به او نطق و بیان آموخت) بحث کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
جواب: این سوره که عروس قرآن لقب گرفته است انسان را مورد خطاب قرار داده است و نعمت‌های مادی و معنوی را برشمرده و فرموده که این نعمت‌ها را فراموش نکنید. در آیات دو و سه نیز خداوند به آموختن نطق و بیان و آفرینش انسان که از مهمترین نعمت‌های الهی هستند اشاره دارد. در واقع ابتدا به تعلیم قرآن که نخستین و مهم‌‌ترین نعمت است اشاره کرده و حتی آن را قبل از خلقت و آفرینش انسان آورده است.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۰۹ فارسی نهم

۱- ده واژه را که ارزش املایی دارند، از متن درس بیابید و بنویسید.
جواب: فروغ، در ضمن، مفضل، صلاح، شأن، تأمل، تضرغ، معرفت، خضوع، تواضع، معاصی، جراحت و…

۲- جمله‌های زیر را بخوانید و قیدهای آن را مشخّص کنید.
الف) تو هم شایسته با ما سخن بگو.
ب) من فعلاً کاری ندارم.
ج) محمد چرا دیروز غایب بود؟
د) همایون دوباره برنده شد.

۳- بیت زیر را بخوانید و ارتباط آن را با متن درس، در یک بند بنویسید. 

جهان چون زلف و خال و خط ابروست ◈◈◈ که هر چیزی به جای خویش نیکوست

جواب: جهان نیز مثل اعضای بدن انسان است و اگر در آفرینش خود دقت کنیم، هر چیزی در جای خودش خوب است. مثلاً اگر چشم‌ها بالای سر قرار می‌گرفت و دهان روی شکم یا موارد دیگر چه اتفاقی می‌افتاد پس قطعاً خداوند به هر چیزی علیم و حکیم است.

جواب درس ۱۴ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.