جواب درس ۱۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۶

جواب درس ۱۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۶

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۴ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۶

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۴: یاد حسین

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ درس چهاردهم فارسی هشتم

۱- در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعه کربلا اشاره شده است؟ 
جواب: امام حسین (ع)
حضرت علی اصغر (ع)
حضرت علی اکبر (ع)
حضرت عباس (ع)

۲- چرا حضرت عباس (ع) یکی از اسوه‌های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می‌شوند؟
جواب: حضرت عباس (ع)، برادر امام حسین (ع) و یکی از فرماندهان سپاه امام بودند. ایشان در واقعه کربلا، با رشادت و شجاعت مثال زدنی، از آب فرات برای کودکان و زنان تشنه اهل بیت (ع) دفاع کردند. ایشان در نهایت، با شجاعت تمام، در برابر دشمنان ایستادند و به شهادت رسیدند.

۳- به نظر شما چگونه می‌توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟ 
جواب: آشنایی با زندگی و مبارزات شهدای کربلا
تداوم عزاداری و سوگواری برای شهدای کربلا
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
عمل به سیره شهدای کربلا

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم فارسی هشتم

۱- درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت‌و گو کنید.
جواب: در این باره به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند: «تمام روزها عاشوراست و تمام زمین‌ها کربلا» اگر تو حسین باشی و حسینی بیندیشی کربلا همه جا هست. ما می‌توانیم به همین حدیث عمل کنیم و حسینی زندگی نماییم. (از مظلوم دفاع کنیم، آزاده باشیم و…)

۲- شعر عاشورایی زیر از محتم کاشانی را در کلاس بخوانید و آن را با شعر یاد حسین (ع) از فدایی مازندرانی مقایسه کنید.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم فارسی هشتمجواب: قالب شعر محتشم کاشانی غزل است، اما به وقایع بعد از حادثه ظهر عاشورا می پردازد.
قالب شعر یاد حسین (ع) غزل می باشد و طوری شعر سروده شده است که گویی اکنون این وقایع در حال رخ دادن است و شاعر در این شعر به بیان وقایع جان سوز و گداز عاشورا و اندوه و غم خود نسبت به شهادت امام و یازانش می پردازد.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم فارسی هشتم

۱- واژه‌های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید. جواب: 
تشنه ≠ سیراب
بر (خشکی) ≠ بحر (دریا)
تر (خیس) ≠ خشک
بزرگ ≠ کوچک

۲- در مصراع اوّل بیت چهارم درس، گروه‌های اسمی را بیابید و نوع وابسته‌های هر یک را مشخّص کنید.جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم فارسی هشتملب← هسته
خشک← وابسته پسین (صفت بیانی)
دل← هسته
سوخته← وابسته پسین (صفت بیانی)
دیده← هسته
تر← وابسته پسین (صفت بیانی)

۳- از متن درس، یک جناس بیابید.

با لب خشک و دل سوخته و دیده تر **** غرقه بحر بلا بود در آن بر تشنه

۴- از متن درس ، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.
آن (وابسته پیشین) خسرو (هسته) بی لشکر (وابسته پسین)
آن (وابسته پیشین) روز (هسته)
آن (وابسته پیشین) بر (هسته)

فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۰۶ درس چهاردهم فارسی هشتم

۱- دو متن روان خوانی «آقا مهدی» و «شوق آموختن» را از نظر محتوا و پیام، با هم مقایسه کنید.
از نظر محتوا
متن «آقا مهدی»، داستانی درباره یک فرمانده شهید در دوران جنگ تحمیلی است. این داستان، شجاعت، ایثار و فروتنی این فرمانده را به تصویر می‌کشد.
متن «شوق آموختن»، داستانی درباره یک رزمنده ساده‌دل روستایی است که با تلاش و کوشش خود، از بی‌سوادی به بالاترین مراتب علمی می‌رسد.
از نظر پیام
متن «آقا مهدی»، بر اهمیت شجاعت، ایثار و فروتنی در زندگی تأکید دارد.
متن «شوق آموختن»، بر اهمیت تلاش و کوشش در رسیدن به موفقیت تأکید دارد.

۲- چه عواملی می‌تواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی، تقویت کند؟
جواب: انگیزه و انگیزش بیرونی و درونی، هدف داشتن، مشخص بودن مبدأ و مقصد، ابزارهای موجود برای آموختن، پاسخ به سوال چرا آموختن و برای چه آموختن؟ و…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.