جواب درس ۱۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۳۱

جواب درس ۱۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۳۱

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس چهاردهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۴ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۳۱

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس چهاردهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم /

درس ۱۴ :: امام خمینی (ره)

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ فارسی هفتم

۱- چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید. 
جواب: مهربانی، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقت و سیمای جذاب

۲- چرا در دوره انقلاب، همه ایران یک معلّم داشت؟
جواب: زیرا در آن پاییز، دانش‌آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها نمی‌رفتند. آنها به دنبال درس انقلاب بودند و آن درس معلمی جز امام نداشت

۳- به نظر شما راز محبوبیت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چیست؟ 
جواب: فروتنی، مردمی بودن و اسلامی بودن

جواب کار گروهی صفحه ۱۲۵ فارسی هفتم

۱- امام خمینی (ره) شاگرد و پیرو راه پیامبر (ص) بود. چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می‌شد؟ 
جواب: مهربانی، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقت و مخالفت با ظالمان

۲- خاطراتی از مبارزات امام خمینی (ره) و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید.
جواب: در چهار آبان ١٣۴٣ امام خمینی در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون سخنرانی کردند و بعد از سخنرانی توسط ماموران شاه دستگیر شدند.

۳- درباره این مصراع حافظ «دیو چو بیرون رود فرشته درآید» که در سال ۱۳۵۷ بسیار مشهور بود، گفتگو کنید.
جواب: این مصراع میگوید با رفتن ظالم، آزادی فرامی‌رسد
در این مصراع، دیو نماد نیروهای منفی و اهریمنی است که بر جامعه حاکم هستند. فرشته نیز نماد نیروهای مثبت و الهی است که در پی براندازی نیروهای اهریمنی هستند. بنابراین، این مصراع بیانگر این امید است که با براندازی نیروهای منفی، نیروهای مثبت جایگزین آنها خواهند شد و جامعه به سوی سعادت و کمال پیش خواهد رفت.

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۲۵ فارسی هفتم

۱- برای هریک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مظلوم: ظالم، ظلم
جذاب: جاذبه، مجذوب، جذب
قدرت: قادر، مقدور
محبوب: حبیب، محبت، حب

۲- با حرف‌های درهم ریخته زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید.
(ت، ی، د، ب، ع، ا)
عبادت
عابد
تبعید
تداعی
ابداع
بعید

۳- بن ماضی فعل‌های زیر را بنویسید.
رسیدند: رسید
گرفتی: گرفت
گریختید: گریخت
گذشتیم: گذشت

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۱ فارسی هفتم

۱- پیام این داستان چیست؟ 
جواب: همه‌ی مردم وظیفه دارند از وطن و سرزمین و آزادی خود دفاع کنند.

۲- یک بسیجی نوجوان، چگونه می‌تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟ 
جواب: با درس خواندن و کسب مدارج علمی بالا و به کار بستن علم و اخلاق در جامعه.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.