جواب درس ۱۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۰، ۱۱۱

جواب درس ۱۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۰، ۱۱۱

گام به گام درس چهاردهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۰، ۱۱۱

گام به گام درس چهاردهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۱۴: ادب از که آموختی؟

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۰ فارسی چهارم

۱- می‌توانیم از بی‌ادبان، ادب بیاموزیم.
✅ درست

۲- هر کسی که از کار خود تعریف می‌کند داناست.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ فارسی چهارم

۱- سعدی، دانا و نادان را به چه مانند کرده است؟
دانا: طبله ی عطار
نادان: طبل غازی

۲- چگونه می توانیم از بی ادبان، ادب بیاموزیم؟
پاسخ: هرچه بی ادبان انجام دادند و از نظر ما زشت و ناپسند بود، آن را انجام ندهیم.

۳- چرا سعدی، عالم بی عمل را به زنبور بی عسل شبیه کرده است؟
پاسخ: چون این فرد همانند زنبوری که عسل ندارد، بی فایده است.

۴- یک عنوان مشترک برای دو حکایت اول بیان کنید. دلیل خود را توضیح دهید.
پاسخ: عامل مشترک این است که اگر علمی را فرا گرفتید، به دیگران هم بیاموزید و در گسترش علم بخیل نباشید.

۵- منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟
پاسخ: یعنی چیزی را یاد گرفت ولی به آن عمل نکرد و آن را در رفتار و زندگی اش به کار نبرد

جواب دانش زبانی صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱ فارسی چهارم

– جمله‌های زیر را بخوانید.
– محمّد، معلّم را دید.
– علی، سیب را خورد.
– برادرم، گلدان را خرید.

حالا به نمودار جمله‌ها نگاه کنید. در گروه گفت‌وگو کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.دانش زبانی صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱ فارسی چهارم

– این جمله‌ها از چند قسمت تشکیل شده‌اند؟ چرا؟
پاسخ: ۳ قسمت. زیرا نمودارهای ما سه قسمتی هستند .
– چرا کلمه‌های «دید، خورد، خرید» بالای نمودار هستند؟
پاسخ: چون فعل هستند و قسمت اصلی جمله

جواب گوش کن و بگو صفحه ۱۱۱ فارسی چهارم

با توجّه به داستان به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

نام داستان:
پاسخ: کژدم و سنگ پشت
شخصیت‌های داستان:
پاسخ: کژدم، سنگ پشت
داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟
پاسخ: رودخانه، ساحل
از ابتدا تا انتهای داستان، چه تغییراتی در رفتار سنگ‌پشت به وجود آمد؟
پاسخ: اول مهربان بود ، بعد انتقام جو
نظر شما درباره‌ی رفتار سنگ‌پشت چیست؟
پاسخ: سنگ‌پشت نباید کژدم را در آب می‌انداخت زیرا نباید جواب بدی های دیگران را با بدی بدهیم. سنگ‌‌پشت باید کژدم را از رود عبور میداد.
نظر شما درباره‌ی رفتار کژدم چیست؟
پاسخ: کژدم نباید پشت سنگ پشت را نیش میزد زیرا سنگ پشت با مهربانی داشت به او کمک میکرد و باید قَدردان محبت و کمک سنگ پشت میبود
رفتارهای پسندیده و ناپسندی را که در داستان بیان شده است، نام ببرید.
رفتار پسندیده:
مهربانی سنگ پشت و کمک او به کژدم برای عبور کردن از رود.
رفتارهای ناپسند: نیش زدن پشت سنگ پشت توسط کژدم و فرو رفتن سنگ پشت در آب و انداختن کژدم در آب و نابود کردن او.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۰، ۱۱۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۵ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.