جواب فعالیت های درس ۱۴ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۰, ۹۱, ۹۴, ۹۵, ۹۶

جواب فعالیت های درس ۱۴ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۰, ۹۱, ۹۴, ۹۵, ۹۶

گام به گام درس چهاردهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۴ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۰, ۹۱, ۹۴, ۹۵, ۹۶

گام به گام درس چهاردهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۱۴ :: ایران در دوران حکومت پهلوی

جواب فعالیت صفحه ۹۰ مطالعات اجتماعی نهم

۱- دلیل مخالفت گسترده آزادی خواهان با قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟
جواب: جلوگیری از سلطه همه جانبه انگلستان بر ایران

جواب فعالیت صفحه ۹۱ مطالعات اجتماعی نهم

۲- الف) علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود؟
جواب: انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد ،۱۹۱۹ در صدد برآمد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری کند.
ب) کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟
جواب: – حمایت انگلستان
– نارضایتی مردم از اوضاع
– بی کفایتی احمدشاه
– قدرت گرفتن رهبران احزاب سیاسی در مجلس.

جواب فعالیت صفحه ۹۴ مطالعات اجتماعی نهم

۳- الف) کشور ما در دو جنگ جهانی اوّل و دوم «پل پیروزی متفقین» لقب گرفت. با راهنمایی دبیر خود و با همفکری یکدیگر، بگویید چرا این لقب به ایران داده شد. 
جواب: ایران پل ارتباط بین انگلیس و روسیه بود (برای ارسال سلاح به روسیه در جنگ جهانی با آلمان)

ب) آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟ 
پیامدهای سیاسی: اشغال ایران.
پیامدهای اقتصادی: کمبود و گرانی شدید مواد غذایی
پیامدهای اجتماعی: عده زیادی جان باختند

جواب فعالیت صفحه ۹۵ مطالعات اجتماعی نهم

۴- همفکری کنید و بگویید به نظر شما، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود دارد؟
شباهت: مبارزه با انگلیس بود – روحانیون و روشنفکران نقش اساسی داشتن.
تفاوت: نهضت تنباکو در زمان قاجاریه بود ولی ملی شدن نفت در زمان پهلوی – در نهضت تنباکو یک قرارداد لغو شد ولی در ملی شدن صنعت نفت یک منبع برای کشور حفظ شد.

۵- الف) مهم‌ترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟
جواب: اختلاف میان رهبران نهضت باعث ایجاد تفرقه بین مردم شد و آمریکا و انگلیس از این موقعیت نهایت استفاده را کردند.

ب) کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه تفاوت و شباهتی با کودتای ۱۲۹۹ داشت؟
جواب: در هر دو کودتا کشورهای خارجی دخالت داشتند
– کودتای ۱۲۹۹ برای تغییر نظام پادشاهی بود ولی کودتای ۱۳۳۲ برای تثبیت نظام پادشاهی بود

جواب به کار ببندیم صفحه ۹۶ مطالعات اجتماعی نهم

۱- به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه درباره زندگی و اقدامات یکی از این شخصیت‌ها تحقیق کنید:
جواب: میرزا کوچک‌خان جنگلی، آیت‌اللّٰه سیدابوالقاسم کاشانی، دکتر محمد مصدق؛ شهید سید مجتبی نواب صفوی.

۲- با توجه به دانسته‌های خود، یک مورد از عملکردهای شاهان زیر را که نشان بدهد آنها به قانون اساسی مشروطه پایبند بوده یا نبوده‌اند، بنویسید.
محمدعلی شاه ← به توپ بستن مجلس
احمدشاه ← برکناری توسط مجلس شورای ملی از سلطنت و ایجاد حکومت پهلوی
رضاشاه ← فرستادن افراد خود به مجلس و گرفتن نخست وزیری به زور قدرت نظامی
محمدرضاشاه ← بعد از کودتا ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و سرنگونی حکومت مصدق – تأسیس ساواک

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.