جواب درس ۱۴ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۰ تا ۸۶

جواب درس ۱۴ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶

گام به گام درس چهاردهم نگارش سوم

جواب درس ۱۴ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶

گام به گام درس چهاردهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس چهاردهم: ایران آباد

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۸۰ درس چهاردهم نگارش سوم

۱- از روی مطلبی که نماینده  ی گروه «همبستگی» گفت، با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: «دوستان! ما فکر می کنیم چیزی که بیشتر از همه برای پاسداری از میهن لازم است، تکیه به قرآن و اسلام و پیروی از رهبر است که باعث اتحاد مردم می شود. ما اگر همیشه یاور هم باشیم و از خدای بزرگ یاری بجوییم، موفق می شویم. »

جواب صفحه ۸۱ درس چهاردهم نگارش سوم

۲- پنج کلمه  ی مهم درس را سمت راست جدول بنویس. بعد آنها را در ستون چپ جدول به ترتیب حروف الفبا مرتب کن. پاسخ:

 کلمه ّ های مهم   کلمه ّ های مهم درس به ترتیب الفبایی درس
جغرافیا جغرافیا
علاقه دفاع
دفاع صنعت
مرزنشینان علاقه
صنعت مرزنشینان

۳- محل کار هر شغل را در جدول بنویس. پاسخ:

شغل محل کار
نانوا نانوایی
عکّاس عکّاسی
قصّاب قصّابی
بقّال بقّالی
خیّاط خیّاطی

جواب املا و بیاموز و بگو صفحه ۸۲ درس چهاردهم نگارش سوم

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، پر کن.
ما …..مرزنشینان….. را که انسان هایی پر تلاش هستند دوست داریم.
همه ی مردم باید ……گذشته…….. و تاریخ میهن خود را خوب بشناسند.
زبان فارسی برای حفظ میهن بسیار …….با اهمیت…… است.
اگر ما در علم و ….صنعت……. پیشرفت کنیم ……میهن……. ما همه جا ……معروف…… و سربلند میشود.

۲- کلمه ها و عبارت  های زیر را با دقت بخوان.
مرزی ـ با اهمیت ـ مرزنشینان ـ برخاست ـ مناطق مختلف ـ صنعت
آنها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آنها بهکار رفته اند، با خط خوانا بنویس
پاسخ: همه ی کسانی که در مناطق مرزی میهن زندگی می کنند، نگهبان اصلی وطن هستند. زبان فارسی، زبان ملی ما ایرانیان است و برای حفظ میهن، بسیار بااهمیت است. ما مرزنشینان را که انسان هایی پر تلاش هستند، خیلی دوست داریم. از میان گروه تاریخ یکی برخاست . برخی از ما در مناطق مختلف کشور، به زبان مادری و محلّی خود حرف می زنیم. اگر ما در علم و صنعت پیشرفت کنیم، میهن ما همه جا معروف و سربلند می شود.

جواب صفحه ۸۳ درس چهاردهم نگارش سوم

۳- مانند نمونه، کامل کن. جواب صفحه ۸۳ درس چهاردهم نگارش سوم

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۸۴ درس چهاردهم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.
چو ایران نباشد تن من مباد *** بدین بوم و بر ، زنده یک تن مباد

۲- در چرخ و فلک زیر با توجه به شماره ی درس ها، یک کلمه ی جمع از متن درس پیدا کن و بنویس
درس ۱ ←  دوستان
درس ۳ ←  حیوانات
درس ۵ ←  همسایه ها
درس ۶ ←  انسان ها
درس ۷ ←  میوه ها
درس ۹ ←  عطر ها
درس ۱۱ ←  خاطرات
درس ۱۴ ←  رزمندگان

جواب نگارش صفحه ۸۵ درس چهاردهم نگارش سوم

الف) این بند را بخوان و به جمله ی اول آن دقت کن
لباس، بدن را در مقابل انواع مختلف آب و هوا، محافظت میکند. در روزهای سرد، بهترین راه گرم نگه ِ داشتن بدن، ِ پوشیدن ِ لباس مناسب است. هوایی که بین لایه های لباس وجود دارد، بدن را گرم نگه میدارد. در روز های گرم، لباس های سبک، نازک و روشن، بهترین ِ نوع لباس است. چون پوست را خنک نگه میدارد و میگذارد که هوا به بدن برسد

ب) حالا متن زیر را بخوان و جمله ی اول بند را بنویس.
……یک سال چهار فصل دارد……. فصل اول، بهار است که زمین را پر از گل و شکوفه میکند. تابستان، دومین فصل سال است که با تعطیلی مدرسه، اوقات فراغت دانش آموزان آغاز میشود. سومین فصل، پاییز است که برگ ریزان آن زیباست. آخرین ِ فصل سال، زمستان است که بارش برف در آن، ِ لباس سفید، ِ بر تن طبیعت می پوشاند.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۸۶ درس چهاردهم نگارش سوم

۱- مانند نمونه، با توجه به کلمه ی داده شده، جمله را بازنویسی کن.
شهید دوران، دلاورانه پرواز کرد.
الف) شهید اردستانی، دلاورانه پرواز کرد…… (شهید اردستانی)
ب) …..شهید اردستانی، دلاورانه جنگید. ….. (جنگید)
ج) ……شهید اردستانی، دلاورانه شهید شد. …… (شهید شد)
د) …..شهید بابایی، دلاورانه شهید شد. ……. (شهید بابایی)

۲- در داستان «خروس ایرانی» فرماندهی سپاه ایران دستور داد که خروسی بیاورند تا ارزن ها را بخورد. منظور او از این کار چه بود؟
پاسخ: منظورش این بود که اگر سربازان دشمن مانند ارزن زیاد باشند، سربازان ایرانی آنها را شکست می دهند.

۳- یک کتاب داستان بخوان و سه سؤال از آن طرح کن. نام کتاب و سؤال هایت را در کادر زیر بنویس.پاسخ:جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۸۶ درس چهاردهم نگارش سوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.