جواب درس ۱۴ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰

جواب درس ۱۴ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰

گام به گام درس چهاردهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۴ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰

گام به گام درس چهاردهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۴: دعای باران

جواب فکر می‌کنم صفحه ۶۸ هدیه ها دوم ابتدایی

خدا امام حسین (علیه‌السّلام) را خیلی دوست دارد؛ زیرا… .
پاسخ: دعایش را سریع اجابت کرد

جواب امین و مینا صفحه ۶۸ هدیه ها دوم ابتدایی

امین و مینا می‌خواهند به کمک شما جاهای خالی را کامل کنند. به آن‌ها کمک کنید.جواب امین و مینا صفحه ۶۸ هدیه ها دوم ابتدایی امام حسین (علیه‌السّلام)
۱- نام پدر: ……..علی(ع)…….
۲- نام مادر: ……..فاطمه…………
۳- روز شهادت: ………عاشورا………..
۴- نام دشمنش: ……..یزید…………

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۶۹ هدیه ها دوم ابتدایی

این تصویر چه ماجرایی را نشان می‌دهد؟
پاسخ: امام حسین قبل از جنگ با سپاهیان یزید صحبت کرد تا ان ها را متوجه اشتباهشان کند اما ان ها قبول نکردند و در روز عاشورا امام را به شهادت رساندند .

آن را رنگ‌آمیزی کنید و درباره‌ی داستان آن با دوستانتان گفت‌وگو کنید.جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۶۹ هدیه ها دوم ابتدایی

جواب دوست دارم صفحه ۷۰ هدیه دوم

داستان زیر را با کمک دوستانم در چند جمله ادامه بدهم.جواب دوست دارم صفحه ۷۰ کتاب درسی جواب دوست دارم صفحه ۷۰ کتاب درسیگفت بله با کمک به این دختر کوچولو میتوانم به آرزویم برسم .