جواب درس ۱۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷

جواب درس ۱۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷

گام به گام درس چهاردهم هدیه های آسمانی پنجم

جواب درس ۱۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷

گام به گام درس چهاردهم هدیه های آسمانی پنجم

گام به گام هدیه پنجم ابتدایی / درس ۱۴ :: بزرگ مرد تاریخ

جواب برایم بگو صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم هدیه پنجم

هر یک از این ویژگی‌های امام خمینی (رحمه‌اللّٰه علیه)، شما را به یاد کدام امام یا پیامبر می‌اندازد؟ چرا؟
– مبارزه با طاغوت: امام حسین (ع)-زیرا قیام ایشان در برابر طاغوت و ظلم و ستم، الگویی برای تمام مبارزات است
شجاعت: امام علی (ع)- حضرت مردی شجاع و دلیر بود بود و دلاوری های زیادی از ایشان در تاریخ ذکر شده است

جواب برایم بگو صفحه ۱۰۱ درس چهاردهم هدیه پنجم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۲ درس چهاردهم هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۲ درس چهاردهم هدیه پنجماین آیه به کدام ویژگی امام خمینی (رحمه اللّٰه علیه) اشاره می‌کند؟
جواب: وابسته نبودن به قدرت های جهانی و مبارزه با ظلم و ستم و ایستادگی در برابر ستمگران

جواب ببین و بگو صفحه ۱۰۲ درس چهاردهم هدیه پنجم

چه ارتباطی میان تصویر و جمله‌ی امام درباره‌ی اسرائیل وجود دارد؟
جواب: اگر همه مسلمانان باهم متحد شوند و خود را علیه اسرائیل مجهز کنند، اسرائیل از بین می‌رود.جواب ببین و بگو صفحه ۱۰۲ درس چهاردهم هدیه پنجم

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۱۰۳ درس چهاردهم هدیه پنجم

جملاتی از امام خمینی (رحمه اللّٰه علیه) در ابتدای کتاب درسی آمده است. به نظر شما چگونه می‌توانیم به این سفارش‌ها عمل کنیم؟ جواب: 

با درس خواندن و احترام به بزرگ‌ترها (پدر، مادر، معلمان) و رعایت حقوق آن‌ها.

جواب بررسی کنید صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ هدیه پنجم

جواب بررسی کنید صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ هدیه پنجم جواب بررسی کنید صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ هدیه پنجم

 

هر یک از این خاطره‌ها به کدام ویژگی امام اشاره می‌کند؟ 
جواب: جواب در تصاویر بالا نوشته شده است.

کدام یک از این ویژگی‌ها را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟ 
جواب: تمام این ویژگی ها ، زیرا توجه به آن ها در زندگی سودمند ولازم است

کدام یک از این خاطره‌ها با این پیام قرآنی ارتباط دارد؟
جواب: انس و علاقه به قرآن

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۵ درس چهاردهم هدیه پنجم

با توجّه به این سخن از مقام معظّم رهبری، چرا مردم رهبری امام خمینی (رحمه اللّٰه علیه) را پذیرفتند؟ چون امام خمینی (ره) دارای انواع فضایل و خوبی‌های اخلاقی بودند، مردم از ایشان پیروی و اطاعت می‌کردند.

«عشق به امام خمینی،
عشق به همه‌ی خوبی هاست.»

جواب: امام خمینی همه ی مردم را دوست داشتند و رهبری دلیر و عالمی بزرگ بودند که می خواست کشور را از وابستگی به کشورهای بیگانه بی نیاز کند و احکام اسلامی را در کشور اجرا نماید

جواب با خانواده صفحه ۱۰۷ درس چهاردهم هدیه پنجم

با کمک اعضای خانواده و مطالبی که در این درس از زندگی امام خمینی (رحمه اللّٰه علیه) یاد گرفتید، ایشان را در چند جمله توصیف کنید.
جواب: امام خمینی فردی با ایمان، خداترس و ظلم ستیز بود. ایشان همچون مردم عادی ساده زندگی می‌کردند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۴ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۵ هدیه پنجم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس سیزدهم هدیه پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس چهاردهم هدیه پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.