جواب درس ۱۴ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۲

جواب درس ۱۴ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس چهاردهم پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۱۴ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس چهاردهم پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم / درس ۱۴ :: کمال هم نشین

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۷ پیام آسمانی هفتم

با توجه به شعر بگویید، دوستان و هم‌نشینان چگونه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟
جواب: رفتار و اخلاق هم‌نشین در انسان تاثیر می‌گذارد، اگر این هم‌نشین خوب باشد تاثیر خوب و مثبت می‌گذارد و اگر هم‌نشین انسان بد باشد، مسئله برعکس می‌گردد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۹ پیام آسمانی هفتم

به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟ درباره این موضوع در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: زیرا کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته‌ی او برای اقامه نماز بی‌توجه است، به ما و خواسته‌های ما نیز توجهی نخواهد کرد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۶۰ پیام آسمانی هفتم

براساس روایت فوق، افراد بدقول و پیمان شکن، چگونه دوستان خود را از دست می‌دهند؟
جواب: با بد قولی خویش آنها را آزرده‌خاطر و ناراحت می‌کنند و موجب آن می‌شوند دوستانشان به آن‌ها اعتماد نکنند و دوستی آنها پایدار نماند.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۶۲ پیام آسمانی هفتم

۱) کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
جواب: ۱-رعایت اوقات نماز ۲- نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

۲) راست‌گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟
جواب: نجات و رستگاری و بدست آوردن اعتماد دیگران

۳) یکی از ویژگی‌های مؤمنان که آنان را رستگار می‌سازد چیست؟
جواب: امانت داری و وفای به عهد و پیمان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۴ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۵ هدیه هفتم و برای بخش قبلی از خودت را امتحان کن درس سیزدهم هدیه هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۴ هدیه هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.