جواب فعالیت های فصل ۱۵ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۱۵ علوم هفتم

گام به گام فصل پانزدهم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۱۵ علوم هفتم

گام به گام فصل پانزدهم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۱۵: تبادل با محیط

جواب سوال صفحه ۱۳۲ علوم هفتم

شکل زیر ساختار دستگاه تنفس را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، هوا برای رسیدن به شش‌ها چه مسیری را طی می‌کند؟
جواب: ۱- بینی
۲- حلق
۳- حنجره
۴- نای
۵- نایژه
۶- نایژک
۷- کیسه های هوایی

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

الف) به نظر شما، هوا هنگام عبور از مجراهای تنفسی چه تغییری می‌کند؟
جواب: هوا گرم ، مرطوب و از غبار و ذرات خارجی تصفیه میشود.

ب) شما می‌توانید از راه بینی و دهان نفس بکشید. برخی عادت دارند، بیشتر از راه دهان نفس بکشند. به‌نظر شما این کار چه ضرری برای بدن دارد؟
جواب: باعث ورود گرد و غبار یا میکروب به درون ریه میشود.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

– پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه‌ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.
– درون نای آن قدر بدمید تا شش‌ها پر از هوا شوند. به تغییر حجم آنها توجه کنید.
– با قیچی، برش‌هایی را در نای و نایژه‌ها ایجاد کنید تا به نایژک‌ها برسید.
– در دیواره نای، نایژه‌ها و نایژک‌ها قطعه‌های غضروفی به شکل‌های متفاوت وجود دارند. وجود آنها چه اهمیتی دارد؟
جواب: قطعات غضروفی موجود در دیواره‌ی نای و نایژه‌ها ، موجب باز بودن دایمی راه های هوایی می شود.

– در ساختار شش‌ها افزون بر نایژک‌ها، تعداد زیادی رگ‌های خونی نیز دیده می‌شود. وظیفه این رگ‌ها چیست؟
جواب: این رگ های خونی شامل سرخرگ برای آوردن خون به شش ها ، سیاه رگ برای بردن خون از شش ها و مویرگ بریا مبادله گاز ها بین خون و کیسه های هوایی است.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ علوم هفتم

دستگاهی شبیه صفحه بعد آماده کنید. 
۱- هر شماره‌ها در شکل نشان دهنده کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟
جواب:
۱: نای شماره‌‌‌
۲: نایژه شماره‌
۳: شش شماره‌
۴: پرده دیافراگم شماره
۵: قفسه سینه
۲- وقتی پرده شماره ۴ به پایین کشیده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
جواب: بادکنک‌ها باد می‌شوند.(دم)
۳- وقتی پرده رها می‌شود، چه رخ می‌دهد؟
باد بادکنک‌ها خالی می‌شود.(بازدم)
۴- هر کدام از این حرکات‌ها، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟
جواب: شماره ۲ مشابه عمل دم است.
شماره ۳ مشابه عمل بازدم است.فعالیت صفحه 125 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ علوم هفتم

برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی، چه راه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ در گروه خود در مورد آنها گفت‌وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
جواب: کاشت درخت ، استفاده از وسیله نقلیه عمومی مانند تاکسی و اتوبوس به جای ماشین شخصی ، استفاده از سوخت پاک ، استفاده از دوچرخه و …

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۱۳۴ علوم هفتم

به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش‌های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید:
– دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟
جواب: برای خود و اطرافیان خطرناک است مخصوصا کودکان
– در دود سیگار چه ترکیب‌های سمی‌ای وجود دارد؟
جواب: نیکوتین
– در افراد سیگاری چه بیماری‌هایی شایع‌تر است؟
جواب: بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی

جواب سوال پایین صفحه ۱۳۴ علوم هفتم

به نظر شما هنگام صحبت کردن، دم انجام می‌دهیم یا بازدم؟
جواب: بازدم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۳۵ علوم هفتم

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می‌کند؟ در مورد پاسخ خود با گروه گفت‌وگو کنید.
جواب: اکسیژن را از شش ها به یاخته ها و کربن دی اکسید را از یاخته ها به شش ها منتقل می کند.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۵ علوم هفتم

روش آزمایش
۱- مقداری آهک را در آب حل کنید و از کاغذ صافی بگذرانید تا مایعی شفاف به‌دست آورید.
۲- با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.
۳- چه تغییری در محلول صورت می‌گیرد؟
جواب: محلول بی رنگ کدر یا شیری رنگ میشود.
از منابع مختلف، اطلاعاتی را در مورد این موضوع جمع‌آوری کنید و علت این تغییر را توضیح دهید.
جواب: علت تغییر رنگ واکنش شیمیایی است که بین کردن دی اکسید و محلول آهک بوجود می آید باعث تولید کلسیم کربنات میشود و رسوب میکند.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۶ علوم هفتم

– ابتدا بخش‌های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.
– پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید.
– بخش‌های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.
– بخش‌های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.
جواب: بخش قشری تیره‌تر و بخش مرکزی روشن‌تر است. بخش مرکزی، هرمی شکل است. قاعده هر هرم به طرف قشر کلیه و راس آن به طرف مرکز کلیه (لگنچه) است. انشعابات سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها این هرم‌ها را فرا می‌گیرد. بخش قشری، بخش مرکزی را در برگرفته است و در آن انشعابات سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها و قسمت اصلی نفرون‌ها (واحدهای تصفیه کلیه) دیده می‌شود.
– لگنچه چه مشخصاتی دارد؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می‌شود؟
جواب: لگنچه قیفی شکل است و ادرار را از کلیه جمع آوری می کند و به میزنای و سپس به مثانه می ریزد

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۱۳۷ علوم هفتم

به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می‌برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
جواب: از پوست به صورت عرق آب نمک -کمی اوره خارج می شود
پوست این عمل را از طریق غده های عرق انجام می دهد. غده های عرق غده هایی لوله ای و پیچ در پیچ هستند
که در عمق درون پوست جای دارند لوله های آنها به سوراخ هایی در برون پوست باز می شوند و خود لوله در عمق پوست به صورت کلافی در هم پیچ خورده است این بخش کلاف مانند را بدنه یا جسم غده می گویند.
غده های عرق ترشح کننده عرق هستند. عرق شامل آب، نمک و مقدار کمی مواد زائد است. بخش بیشتر عرق پس از رسیدن به سطح پوست بی درنگ تبخیر می شود و به عرق نامحسوس مرسوم است. هنگامی که عرق کردن شدید باشد مقداری عرق روی پوست ظاهر می شود و بدن به اصطلاح خیس عرق می شود
این عرق را عرق محسوس می گویند. تبخیر در تمام سطح پوست انجام می گیرد. ترشح عرق وسیله ای برای دفع مواد زائد است و بدن مقداری از سموم و داروها را نیز ممکن است از این راه خارج کند.

جواب فکر کنید صفحه ۱۳۷ علوم هفتم

الف) بدن ما به چه صورت‌هایی آب را دفع می‌کند؟
جواب: – از راه کلیه‌ها به صورت ادرار،
– از سیستم گوارشی همراه با مدفوع
– از راه پوست به صورت عرق از بدن
– مقدار بسیار کمی هم از طریق تنفس

ب) تأمین آب موردنیاز بدن به چه صورت‌هایی انجام می‌شود؟
جواب: آشامیدن آب ، غذا ، میوه ها و واکنشهای بدن

پ) آیا میزان آب مصرفی شما همیشه یکسان است؟
جواب: خیر به فعالیت و دمای هوا و…. بستگی دارد

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۳۷ علوم هفتم

گفته می‌شود نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود.در این باره در گروه خود گفت وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید.
جواب: نگه داشتن ادرار به مدت طولانی ممکن است باعث رسوب بعضی مواد مانند آهک و… در مثانه شود که همان سنگ مثانه است. سنگ مثانه یکی از انواع سنگ‌های ادراری است که در مثانه تشکیل می‌شود و یا سنگ‌هایی است که از کلیه خارج شده و وارد مثانه می‌شود.
علائم سنگ مثانه: درد و فشار در شکم – ادرار تیره رنگ – وجود خون در ادرار – مشکل در دفع ادرار – تکرار ادرار – احساس فوریت در ادرار کردن – درد و سوزش در آلت تناسلی و عفونت ادراری که ممکن است سبب تب و لرز و درد پهلو ها شود.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۱۵ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۱ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های چهاردهم علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۵ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.