جواب درس ۱۵ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۳۹

جواب درس ۱۵ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۳۹

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس پانزدهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۵ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۳۹

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس پانزدهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱۵ :: آزاد + چرا زبان فارسی را دوست دارم؟

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۹ فارسی هفتم

۱- برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی چه باید کرد؟ 
جواب: خوب بشناسیم و خوب به کار ببریم و از نفوذ واژه‌های بیگانه جلوگیری کنیم و معادل فارسی آن را استفاده کنیم.

۲- به نظر شما چه چیزهایی، زبان فارسی و خطّ فارسی را تهدید می‌کند؟
جواب: نفوذ واژه‌های بیگانه، ناآشنایی با دستور زبان فارسی فصیح.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.