جواب درس ۱۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۲۰

جواب درس ۱۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۲۰

جواب سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم

جواب درس ۱۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۲۰

جواب سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم

جواب سوالات فارسی پنجم / درس ۱۵ :: کاجستان

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۳ درس پانزدهم فارسی پنجم

۱- باد وقتی دید که ریشه‌های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.
نادرست ❌

۲- دو کاج، سال‌های سال با هم دوست بودند.
درست ✔

۳- در یک روز پاییزی، باد شدیدی وزید.
 درست ✔

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ درس پانزدهم فارسی پنجم

۱- چرا کاج آسیب دیده از همسایه اش خواست چند روزی او را تحمّل کند؟ 
جواب: زیرا در اثر طوفان، تنه اش شکسته بود و نمی توانست به تنهایی روی پا بایستد.

۲- کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟
جواب: دوستی را از یاد نمی‌برم. شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد.

۳- دِه، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟
جواب: میوه‌های دو کاج به زمین ریخت و دانه‌های آن‌ها با کمک ابر و باران رشد کردند و درختان کاج زیادی به وجود آمد.

۴- با توجه به تصویر پایان شعر، اگر کاج همسایه دوستی را از یاد میبرد چه اتفاق هایی ممکن بود بیفتد؟
جواب: کاج آسیب دیده، روی زمین می افتاد و می میرد. روستای کاجستان، از بین می رفت. کاج همسایه، طعم تلخ تنهایی را می چشید.

۵- علّت آرام شدن باد، چه بود؟
جواب: به خاطر مهربانی درخت کاج نسبت به دوست خود.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۹ درس پانزدهم فارسی پنجم

۱- کدام مَثَل با محتوای داستان هم خوانی دارد؟
– هر کسی را بهرِ کاری ساختند.
– هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
– نابُرده رنج، گنج میسّر نمی‌شود. ✅
– درخت تو گر بار دانش بگیرد … به زیر آوری، چرخ نیلوفری را درست
– پیری و معرکه‌گیری.

۲- به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟ 
جواب: دانایی و تجربه زندگی

۳- منظور حصار از اینکه گفت: «راز زندگی فقط یک چیز نیست» چه بود؟ 
حصار می‌خواست ارزش و اهمیت همدلی و همدوستی را بیان کند و این که همه چیز در کنار هم معنا پیدا می‌کند.

۴- در این داستان، پسر با چه کسانی دیدار کرد و هر کدام چه پندی به او دادند؟ 
معلم: معلم به پسر گفت که باید درس بخواند و دانش خود را افزایش دهد تا بتواند در زندگی موفق شود.
پدربزرگ: پدربزرگ به پسر گفت که باید از طبیعت و زیبایی‌های آن لذت ببرد و قدردان نعمت‌های خداوند باشد.
دوستش: دوست پسر به او گفت که باید مهربان و بخشنده باشد و به دیگران کمک کند.
کودک بیمار: کودک بیمار به پسر یادآوری کرد که زندگی کوتاه است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کرد.

۵- شخصیت‌های داستان را مشخص کنید:
جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۹ درس پانزدهم فارسی پنجم

جواب سوال صفحه ۱۲۰ فارسی پنجم ابتدایی

پس از گفت‌وگو درباره مثَل‌های زیر، مشخّص کنید، مفهوم حکایت با کدام ضرب المَثَل‌های زیر، تناسب دارد؟
– از هر دست بدهی از همان دست هم می‌گیری.
– هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.
– زبان سرخ، سرِ سبز می‌دهد بر باد.
– سواره، خبر از حال پیاده ندارد.
– قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. درست ✔
– خواستن، توانستن است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۲۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس شانزدهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درک مطلب صفحه ۱۰۸ فارسی پنجم با جواب استفاده نمایید. همچنین میتوانید از معنی درس ۱۵ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.