جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۶

جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۶

گام به گام درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات نهم؛ صفحه ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۶

گام به گام درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۱۵ :: انقلاب اسلامی ایران

جواب فعالیت صفحه ۹۸ مطالعات اجتماعی نهم

۱- هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟
جواب: جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی.

۲- به نظر شما هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش‌گانه چه بود؟ 
جواب: چون محمدرضا شاه پیروی از سیاست های آمریکا را برای حفظ حکومت خود ضروری می دانست . به همین دلیل، مدت کوتاهی پس از لغو تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی اصول شش گانه را اعلام کرد.

فعالیت صفحه ۹۹ و ۱۰۰ مطالعات اجتماعی نهم

۳- الف) کاربرگه شماره (۱۱) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۱ مطالعات نهم

ب) بعد از مطالعه متن زیر به سؤالات پاسخ دهید.

۱- با توجه به اهمیت نفت در تأمین انرژی در آن دوران، فکر می‌کنید فروش نفت به اسرائیل چگونه به قدرت گرفتن این رژیم کمک می‌کرد؟
جواب: در آن دوران، رژیم صهیونیستی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بود. فروش نفت به اسرائیل به این رژیم کمک می‌کرد تا از این تحریم‌ها عبور کند و منابع مالی خود را تأمین کند.

۲- با مطالعه روابط حکومت پهلوی و رژیم صهیونیستی در این متن و نیز متن سخنان امام خمینی که در کاربرگه شماره ۱۱ خواندید، بگویید اسرائیل چه اهدافی را در ایران دنبال می‌کرد؟
جواب: ۱- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران
۲- تضعیف اعراب و مسلمانان
۳- ایجاد پایگاه نظامی در ایران

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ مطالعات اجتماعی نهم

۴- با مطالعه دقیق درس، اقدامات امام خمینی را در مبارزه با حکومت پهلوی به ترتیب روی نمودار بنویسید.
جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ مطالعات اجتماعی نهم

فعّالیت صفحه ۱۰۲ مطالعات اجتماعی نهم

۵- پس از مطالعه متن به پرسش پاسخ دهید:

– رژیم پهلوی خود را نظام سلطنتی مشروطه قلمداد می‌کرد. با توجه به مطالب سند بالا به نظر شما میان اقدامات این رژیم و چنین ادعایی نسبتی وجود دارد؟
جواب: ادعای رژیم پهلوی مبنی بر این که نظام سلطنتی مشروطه است، ادعایی بی‌اساس است. این رژیم در عمل، یک نظام سلطنتی مطلقه بود که در آن، قدرت سیاسی در دست شاه قرار داشت و مجلس و احزاب سیاسی نقشی حاشیه‌ای داشتند.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات اجتماعی نهم

۶- جدولی با سه ستون رسم کنید. دلایل سیاسی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی نارضایتی مردم از حکومت شاه را به تفکیک در آن بنویسید.

دلایل سیاسی دلایل فرهنگی اجتماعی دلایل اقتصادی
– پشتیبانی آمریکا و اکثر قدرت‌های افراد و وابستگی شاه به آنها
– تصویب لایحه کاپیتولاسیون که اقدامی ذلت بار و خلاف استقلال کشور بود
مبارزه با اسلام و قرآن و روحانیون
– برنامه‌های رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر جهت تضعیف فرهنگ اسلامی
گرانی، عدم توجه به تولیدات داخلی
– تصویت اصول شش گانه که موجب وابستگی صنایع کشور به بیگانگان
– از بین رفتن صنایع و تولیدات داخلی می‌شد.

۷- با توجه به آنچه در کتاب «آمادگی دفاعی» خوانده‌اید درباره زندگی یکی از شخصیت‌هایی که با حکومت پهلوی مبارزه نمود، تحقیق کنید و اهداف وی را در کلاس توضیح دهید.
بر عهده دانش آموز است.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۶ مطالعات اجتماعی نهم

۸- کاربرگه شماره (۱۲) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۲ مطالعات نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.