جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات هشتم؛ صفحه ۹۳ ، ۹۷

جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات هشتم؛ صفحه ۹۳ ، ۹۷

گام به گام درس پانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات هشتم؛ صفحه ۹۳ ، ۹۷

گام به گام درس پانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۱۵: حمله چنگیز و تیمور به ایران

جواب فعالیت صفحه ۹۳ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- آیا به نظر شما علّت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان تجاری آنها بود؟
جواب: خیر؛ زیرا مغولان به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آن ها پس از فتح چین و ترکستان ثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمین های آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتل اعضای کاروان تجاری مغول توسط حکومت خوارزم شاهیان به چنگیز خان بهانه مناسبی داد که به ایران حمله کند.

۲- کاربرگه شماره (۱۰) نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۰ مطالعات هشتم

۳- از متون شماره (۱) و (۲) چه چیزی درباره حمله مغول‌ها استنباط می‌کنید؟
جواب: مغولان اقوامی وحشی و بیابانگرد بودند و به هر جا که حمله می کردند شهرها و آبادی ها را غارت و ویران می کردند و ساکنان آن جا را به طرز بیرحمانه ای قتل عام می کردند.

۴- به نقشه دقت کنید و بگویید کدام ولایات ایران مورد هجوم لشکریان چنگیزخان مغول قرار گرفتند.
جواب: اترار ، بخارا ، گرگانج ، سمرقند ، مرو ، توس ، نیشابور ، هرات ، بلخ ، ری ، همدان ، اردبیل ، تبریز ، مراغه

جواب فعالیت صفحه ۹۷ مطالعات اجتماعی هشتم

۵- به‌نظر شما آیا انسان‌ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟
جواب: همه افراد از ارزش های والای انسانیت برخوردارند و زمانی که تسلیم می شوند باید با آن ها مدارا شود
آیا آنها اجازه دارند به غیرنظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟ گفت‌وگو کنید.
جواب: آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور اختصاص به یک نسل و دوره خاص ندارد که به راحتی تخریب کنند. غیر نظامیان چون نمی توانند از خود دفاع کنند، نباید مورد حمله قرار بگیرند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.