جواب فعالیت درس ۱۵ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۵ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس پانزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۵ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس پانزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۱۵ :: مدینه شهر پیامبر (ص)

جواب مبدا تاریخ صفحه صفحه ۹۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب مبدا تاریخ صفحه صفحه ۹۸ مطالعات اجتماعی پنجم

١ــ شما در چه سالی به دنیا آمده اید؟
(سال تولد شما۱۳ هجری شمسی) در زمان تولد شما چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مکه به مدینه می گذشته است؟
سن خودتون رو از ۱۴۰۲ کم کنید مثلا اگر ۱۲ سال دارید پاسخ میشود
۱۳۹۰=۱۲-۱۴۰۲

٢ــ اکنون چه سالی است؟ (…۱۴۰۲… هجری شمسی) چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مکه به مدینه گذشته است؟
۱۴۰۲ سال گذشته 

٣ــ یک قرن، ۱۰۰ سال است . آیا میتوانید بگویید حدود چند قرن از هجرت پیامبر گذشته است؟
۱۴ قرن

جواب فعالیت صفحه ۹۹ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید. 
جواب: مسجد‌الحرام – مسجد‌النبی

۲- فعالیت شماره‌ی ۳ به کار ببندیم صفحه‌ی ۹۶ را انجام دهید.
جواب: بر عهده دانش آموز

۳- چند ویژگی اخلاقی پیامبر (ص) را بیان کنید. 
جواب: ۱- خانه ، غذا و لباس هایشان ساده بود.
۲- هرگز خود را برتر از دیگران نمی دانستند.
۳- نسبت به دوستان و مؤمنان مهربان و نسبت به کافران و دشمنان ، سرسخت بودند.
۴- کودکان را بسیار دوست می داشتند.
۵- همیشه با چهره ی خندان و اخالق و خوش با مردم رو به رو می شدند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.