جواب درس ۱۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳

جواب درس ۱۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس پانزدهم

جواب درس ۱۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس پانزدهم

جواب هدیه چهارم / درس ۱۵ :: یک ماجرای زیبا

جواب برایم بگو صفحه ۹۹ هدیه ها چهارم

از کار خلبان قهرمان، شهید عبّاس بابایی آموختم که …به ناتوان و افراد ضعیف قبل از کمک خواستن آنها باید کمک کنیم…

جواب بررسی کنید صفحه ۹۹ هدیه ها چهارم

آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟
جواب: خیر

جواب بررسی کنید صفحه ۹۹ هدیه چهارمجواب بررسی کنید صفحه ۹۹ هدیه چهارم

جواب گفت‌و‌گو کنید صفحه ۱۰۰ هدیه ها چهارم

با توجّه به داستان، درباره‌ی معنای این سخن امام علی (علیه‌السّلام) با دوستان خود گفت‌وگو کنید.
جواب: بهتر است همیشه به دیگران کمک کنیم تا هم خدا و هم بنده ی خدا از ما راضی باشند.

جواب گفت‌و‌گو کنید صفحه ۱۰۰ هدیه ها چهارم

جواب به کار ببندیم صفحه ۱۰۰ هدیه ها چهارم

این قصّه را بخوانید؛ سپس عبارت پایان آن را کامل کنید.جواب به کار ببندیم صفحه ۱۰۰ هدیه ها چهارم

وقتی مهربانی خانم همسایه را دیدم، با خودم تصمیم گرفتم … منم مثل او مهربان باشم و به دیگران کمک کنم بدون اینکه آنها از من کمک بخوا هند. 

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۲ هدیه ها چهارم

داستان زیر را بخوانید و جمله‌ی آخرِ آن را کامل کنید.
جواب: زمستانِ آن سال هوا خیلی سرد بود.
همه‌ی بچّه‌ها با لباس‌های گرم و پشمی به مدرسه می‌آمدند.
پدر علی برای او یک بارانی گرم خریده بود تا در هوای سرد زمستان بپوشد.
یک روز مادر علی متوجّه شد که علی بارانی‌اش را نمی‌پوشد و با همان لباس‌های همیشگی به مدرسه می‌رود! وقتی علی از مدرسه برگشت، از او پرسید: «علی جان! چرا بارانی‌ات را نمی‌پوشی؟»
علی سرش را پایین انداخت و گفت: «من هر روز با هم کلاسی‌ام به مدرسه می‌روم. او بارانی ندارد و سردش می‌شود؛ من هم نمی‌پوشم تا مانند او باشم و او ناراحت نشود».
مادر لبخندی زد و فردای آن روز یک بارانی گرم دیگر خرید و به بهانه‌ای آن را به دوست علی هدیه کرد.
از آن پس علی بارانی‌اش را می‌پوشید و خوشحال و خندان با دوستش به مدرسه می‌رفت.

جواب برایم بگو صفحه ۱۰۳ هدیه ها چهارم

آدم‌های موفّق و بزرگ مانند شهید علی صیّاد شیرازی، در کودکی هم افراد بزرگ و مهربانی بودند و به دیگران کمک می‌کردند.

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۳ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۳ هدیه ها چهارم

میان این آیه و داستانی که خواندید، چه ارتباطی می‌بینید؟
جواب: همان طور که خداوند مهربان است و به بندگان خود کمک میکند بندگان او نیز باید گام به گام هدیهبه دیگران کمک کنند و به فکر افراد نیازمند و ناتوان باشند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۵ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۶ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس چهاردهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.