جواب فعالیت درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۶ تاریخ دهم

جواب فعالیت درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۶ تاریخ دهم

جواب فعالیت های صفحه ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۲، ۱۵۲، تاریخ دهم  / درس ۱۶ :: هنر و معماری

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۴۵ تاریخ دهم انسانی

الف- محتوای این سنگ نوشته، کدام ویژگی هنر و معماری هخامنشی را نشان می‌دهد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
جواب: ترکیبی بودن هنر و معماری هخامنشی را نشان می‌دهد زیرا در آن از هنرهای تمام ملت‌ها استفاده شده است. در این دوره تجربیات و سبک‌های هنری اقوام ایرانی با شیوه‌های بومی ترکیب شد و هنری به وجود آورد که کاملاً تازگی داشت و روح و هنر ایرانی بر آن حاکم بود.

ب- مکان‌هایی را که در این سنگ‌ نوشته ذکر شده، بر روی نقشه هخامنشیان در درس ۹، نشان دهید.
جواب: لبنان (فینیقیه)، سغدیایا – خراسان – سارد و…

پ- به نظر شما چرا داریوش‌یکم بر مشارکت معماران، هنرمندان و کارگران از سرتاسر قلمرو هخامنشی در بنای کاخ تأکید می‌نماید؟
جواب: در واقع تأکید بر وسعت امپراتوری و تسلط بر انواع ملل تابعه دارد و همچنین برای نشان دادن اهمیت و بزرگی و جلال ساخت این کاخ.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۴۶ تاریخ دهم انسانی

به تصویر بالا دقت نمایید، چه شباهت‌هایی در آنها می‌بینید؟ از این شباهت‌ها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
جواب: ظاهر هر دو موارد یکسانی دارد (مانند ریش) و می‌توان نتیجه گرفت پیوستگی هنری و فرهنگی بین ایران و منطقه بین النهرین که در زمان هخامنشیان بخشی از قلمرو ایران شده بود و هخامنشیان از دستاوردهای آن استفاده می‌کردند.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۵۲ تاریخ دهم انسانی

به پنج گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه یک بخش از آثار هنری دوره ساسانی را در قالب پاورپوینت معرفی و در کلاس ارائه کنید،
جواب: الف- بناها، ب- سنگ نگاره‌ها، پ- ظروف فلزی، ت- سکه‌ها، ث- زیورآلات

پرسش‌های نمونه صفحه ۱۵۲ تاریخ دهم انسانی

۱- دو مورد از ویژگی‌های مهم هنر و معماری عصر هخامنشی را توضیح دهید.
جواب: ۱) تأثیر پذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملت‌های تابع که وجه غالب آن تأثیر روح ایرانی در آن بود. ۲) درباری بودن آن بود که شکوه شاهانه و تشریفات و تجملات درباری را به نمایش می‌گذاشت. ۳) طبیعت گرایی، با استفاده از عناصر طبیعت، مانند اشکال جانوران و گیاهان.

۲- سنگ‌نگاره‌ها و نقش برجسته‌های دوران هخامنشی و ساسانی، حاوی چه مضامین و محتوایی هستند و چه اهمیتی در شناخت تاریخ آن دوران دارند؟
جواب: مضامین تأکید بر جایگاه شخص پادشاه و ارتباط او با اهورا مزدا، عقاید و نمادهای مذهبی، پیکره حیوانات واقعی و یا افسانه‌ای و… اهمیت این منابع به عنوان تنها منابع دست اول از دوران باستان باقی مانده است و می‌تواند بیانگر بسیاری از جنبه‌های زندگی ایرانیان باشد.

۳- برجسته ترین نوآور‌ی‌های معماری اشکانی و ساسانی را شرح دهید.
جواب: استفاده از الگوی ایوان و طاق و گنبد در ساخت بناها که در هر دو حکومت مشترک بوده است و در آثار معماری بعد از خودشان مورد استفاده حکومت‌های دیگر قرار گرفت.

۴- هنر نقاشی و نگارگری در عصر ساسانی چه وضعیتی داشت؟
جواب: هنر نقاشی و نگارگری در ایران رونق و رواج چشمگیری یافت و نقاشان ایرانی در ترسیم نقوش گل و گیاه، جانوران و انسان، مهارت فراوانی از خود نشان دادند. نقش و نگارکارهای نقاشان ایران در عهد ساسانی، الهام بخش هنرمندان دوران بعد، به ویژه دوره اسلامی بود.

۵- سه مورد از عوامل رونق و شکوفایی هنر و معماری ایران در دوران باستان را استنباط و بیان کنید.
جواب: ۱- استفاده از دستاوردهای هنری ملل تابع، به خصوص هنر و معماری بین النهرین.
۲- توجه پادشاهان و حکام به ساخت انواع کاخ‌ها و سنگ‌نگاره‌های یادبود.
۳- شکوفایی اقتصادی حکومت‌های باستانی و توان مالی آنها در رونق فرهنگ و هنر.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.