جواب درس ۱۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۱۸، ۱۱۹

جواب درس ۱۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۱۸، ۱۱۹

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۶ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۱۸، ۱۱۹

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۶: پرنده آزادی، کودکان سنگ

جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۸ درس ۱۶ فارسی هشتم

۱- در بند اوّل شعر پرنده آزادی، تشبیه‌ها را بیابید.
بند اوّل شعر پرنده‌ی آزادی: تشبیه محمّد به پرنده‌ای بیمناک
بند اوّل شعر کودکان سنگ: تشبیه کودکان فلسطینی به مشعل – تشبیه کودکان فلسطینی به مژده و بشارت

۲- منظور شاعر از «کودکان سنگ» چیست؟ 
جواب: کودکانی که در فلسطین برای دفاع از خود و کشور خود سلاحی به جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کنند.

۳- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می‌کنند؟ 
جواب: آن ها راه گذشتگان خود را دنبال می‌کنند وایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و در کنار و دوشادوش بزرگترهای خود با اشغالگران مبارزه می‌کنند و در این راه از هیچ تلاشی دست نمی‌کشند.

جواب گفت و گو صفحه ۱۱۸ درس ۱۶ فارسی هشتم

۱- درباره «ادبیات پایداری» تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس مطرح کنید.
جواب: ادبیات پایداری شاخه‌ای از ادبیات است که تحت تأثیر شرایطی مانند اختناق، استبداد داخلی، جنگ، اشغال نظامی و سرکوب آزادی‌های اجتماعی و قانون ستیزی و قانون گریزی و… نوشته می‌شود به‌واسطه مضمون و درون‌مایه‌اش که ایستادگی در برابر جریان‌های ضد آزادی و مبارزه بر علیه ظلم است، شناخته می‌شود.
منبع: ویکی پدیا

۲- با راهنمایی معلم خود، درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس ارائه دهید.

 

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۱۹ فارسی هشتم

۱- پیشوند «ب‍» را به ابتدای فعل‌های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.
آمد: بیامد
افروخته است: بیفروخته است
افکنده بودند: بیفکنده بودند

۲- در هر یک از جمله‌های زیر، گروه‌های اسمی را بیابید و هسته، وابسته‌ها و نوع هر یک را مشخص کنید.
هر سخن ارزشمند را پاس بدار.
سخن: هسته
ارزشمند: وابسته پسین؛ صفت بیانی
هر روز، یک شعر زیبا بخوان.
شعر: هسته
زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی
دانش آموزان، چند درخت کاشتند.
درخت: هسته
چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

۳- درک و دریافت خود را از این بخش شعر «کودکان سنگ» بنویسید.
«وطنی زاده می‌شود در چشم‌ها / و اُفقی دیگر، نمایان…».
جواب: دنیا تولد ملتی دیگر را می‌بیند و قدرت مظلومان آشکار می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.