جواب درس ۱۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۲۶، ۱۲۷

جواب درس ۱۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۲۶، ۱۲۷

گام به گام درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۲۶، ۱۲۷

گام به گام درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۱۶: پرسشگری

جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۶ فارسی چهارم

۱- گوش همه موجودات شکل علامت سؤال است.
❌ نادرست

۲- سؤال‌های زیادی در مغز ما انسان‌ها می‌چرخد.
✅ درست

۳- در دنیا به همه سؤال‌ها پاسخ داده می‌شود.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ فارسی چهارم

۱- چه کسانی به دنبال پیدا کردن پاسخی برای سوال های خود می روند؟
پاسخ: پژوهشگران و انسان ها ی پرسشگر، دانشمندان، فیلسوفان

۲- ابوریحان بیرونی به چه دانش هایی تسلّط داشت؟
پاسخ: به دانش ریاضی و فلسفه

۳- دو ویژگی ابوریحان بیرونی را بیان کنید. عبارت هایی از متن بیابید که این ویژگی ها را نشان دهد.
پاسخ:
۱- او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود: یکی از این دانشمندان که همیشه تشنه یادگیری و دانش اندوزی بود، ابوریحان بیرونی است.
۲- او عمر خود را صرف گسترش و رشد علم و دانش کرد: همه زندگی ابوریحان در راه گسترش و رشد علم و دانش سپری شد.

۴- ابوریحان در پاسخ سؤال دوست دانشمندش از او می پرسد «کدام یک از این دو بهتر است: این که مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل درگذرم؟»
ابوریحان با این پاسخ، چه پیامی به دوستش می دهد؟
پاسخ: تا آخر عمر باد دنبال یادگیری علم و دانش باشیم و حتی در لحظات آخر مرگ هم دست از کسب علم و دانش برنداریم.

۵- دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجّه به متن بیان کنید.
پاسخ: پرسش گر ، تلاش گر و ….

جواب دانش زبانی صفحه ۱۲۷ فارسی چهارم

جمله‌های زیر را بخوانید.
– مریم روزنامه را روی میز گذاشت.
– سینا کیف را به پدرش داد.
حالا به نمودار جمله‌ها دقّت کنید. در گروه گفت‌وگو کنید و به پرسش زیر پاسخ دهید.دانش زبانی صفحه ۱۲۷ فارسی چهارم

– این جمله‌ها از چند قسمت تشکیل شده‌اند؟ چرا؟
پاسخ: ۴ قسمتی هستند. چون نمو دار از ۴ قسمت تشکیل شده
– چرا کلمه‌های «گذاشت، داد» بالای نمودار هستند؟
پاسخ: چون فعل هستند و فعل قسمت اصلی جمله است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۲۶، ۱۲۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۷ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.