جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس شانزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس شانزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۱۶ :: سفر به کربلا (۱)

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (۱۳) را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۱۳ مطالعات پنجم

متن مربوط به جمهوری عراق را بخوانید و با توجه به نقشه و متن، به طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

نقشه خوانی
۱- کشور عراق به کدام دریا راه دارد؟

جواب: خلیج فارس۲- مهمترین بندر عراق چه نام دارد؟
جواب: بندر بصره۳- جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟
جواب: دجله و فرات

۴- دو شهر عراق را که چاه نفت دارند، نام ببرید.
جواب: کرکوک، موصل

۵ – شهرهای مقدس و زیارتی عراق را نام ببرید.
جواب: کربلا و نجف، کاظمین و سامرا

۶ – با توجه به نقشهی روبهرو: 
الف) نام رودها را بنویسید.
جواب: دجله و فرات
ب) بگویید کدام رود از داخل ایران به اروند رود میریزد.
جواب: رود کارون

۷- ایران و عراق در صادرات کدام کاال، شبیه به هم هستند؟
جواب: نفت

۸ – چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟
جواب: در طول هزاران سال تمدنهایی مانند سومر و آکد و آشور در سرزمین بین النهرین میان دو رود دجله و فرات به وجود آمد به همین دلیل در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد.

۹- چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی میکنند؟
جواب: مردم عراق به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی و ناامنی وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب زندگی سخت و دشواری دارند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.