جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۷۹، ۸۲

جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۷۹، ۸۲

گام به گام درس شانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۷۹، ۸۲

گام به گام درس شانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب مطالعات چهارم  / درس ۱۶: آب و هوا

جواب فعالیت صفحه ۷۹ مطالعات اجتماعی چهارم

۱- به کمک معلم، دماسنجی را به کلاس بیاورید و به دیوار نصب کنید. هم اکنون دمای هوای کلاس شما چند درجه است؟
۲۵ درجه

۲- وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه‌ی ما دارد؟ با توجه به تصویرهای بالا در این باره گفت‌وگو کنید.
وضع هوا روی نوع پوشش و تفریحات و کار ما اثر دارد.

جواب فعالیت صفحه ۸۲ مطالعات اجتماعی چهارم

کاربرگه‌های شماره‌ی ۱۱ (رسم نمودار دما) و شماره‌ی ۱۲ (وضع هوا در یک هفته) را با راهنمایی معلم انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۱ مطالعات چهارم

کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۲مطالعات چهارم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۱۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۷۹، ۸۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت درس ۱۷ مطالعات چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس پانزدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۶ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.