جواب درس ۱۶ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸

جواب درس ۱۶ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس شانزدهم

جواب درس ۱۶ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس شانزدهم

جواب هدیه چهارم / درس ۱۶ :: اسب طلایی

جواب برایم بگو صفحه ۱۰۶ هدیه ها چهارم

حمید به چه چیزی فکر می‌کرد و چه تصمیمی گرفت؟ 
جواب: به این فکر میکرد که چون دوچرخه پیش او امانت بوده است باید آن را تمیز و پاکیزه ؛ طراح: سمیرا ابوالقاسمی صفحه به صفحه ها هدیه گام به گام کند و دقیقا در موقعی که احسان به او گفته (یعنی عصر) ، دوچرخه را پس دهد.

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۷ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۷ هدیه ها چهارم

🔹 با توجّه به داستان درس، به نظر شما چگونه می‌توانیم به این آیه عمل کنیم؟
جواب: – امانت را بدون اجازه به کسی قرض ندهیم.
– از امانت به خوبی نگهداری کنیم.
– امانت را به موقع بازگردانیم.

🔹 فکر می‌کنید، کدام یک از این بچّه‌ها، امانت‌دار خوبی بوده است؟
جواب: مریم
جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۷ هدیه ها چهارم

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۷ هدیه ها چهارم

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم، چگونه باید جبران کنیم؟ 
جواب: باید خسارت آن را بپردازیم.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۰۸ هدیه ها چهارم

بین ضرب‌المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع «امانت‌داری» چه ارتباطی وجود دارد؟
جواب: وقتی کسی حرفی به ما میزند، در حقیقت آن حرف پیش ما امانت است و هنگام بازگو کردن آن نباید به آن چیزی اضافه کنیم یا چیزی از آن کم کنیم.

دعا کنیم صفحه صفحه ۱۰۸ هدیه ها چهارم

خدایا!
ای که در قرآن به ما فرمان داده‌ای تا امانت را به صاحبش باز گردانیم؛
کمکم کن تا امانت‌دار خوبی باشم و کتاب دوستم را همان‌طور که قرض گرفته‌ام، به او بازگردانم.
کمکم کن …در حفظ و نگهداری از امانت دیگران کوشا باشم. …

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۶ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۷ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس پانزدهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.