جواب درس ۱۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۸، ۱۱۳

جواب درس ۱۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۸، ۱۱۳

گام به گام درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی

جواب درس ۱۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۸، ۱۱۳

گام به گام درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی

گام به گام فارسی ششم ابتدایی / درس ۱۷ :: ستاره‌ی روشن

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ درس ۱۷ فارسی ششم

۱- از نظر بزرگمهر، نادان ترین مردم چه کسانی هستند؟
جواب: هرکسی که عیب خود را نمی‌بیند

۲- «ستاره‌ی روشن» در عبارت «ستاره‌ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی»، به چه کسی اشاره دارد؟
جواب: حکیم بزرگمهر

۳- از نظر نویسنده، بزرگمهر چگونه انسانی بود؟ عبارت هایی از متن بیان کنید که نظر او را نشان دهد.
جواب: نویسنده، بزرگمهر را انسانی خردمند، عادل، و پرهیزگار می‌داند. او می‌گوید که بزرگمهر، به خرد و دانش خود، مردم را به راه راست هدایت می‌کرد و از ظلم و ستم جلوگیری می‌کرد.
«حکما و علما نزدیک وی آمدند و می‌گفتند که ما را از علم خویش بهره‌دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم، ستاره‌ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی. ما را یادگاری ده از علم خویش.»

۴- بزرگ مهر این وصیت ها را قرن ها پیش بیان کرده است. به نظر شما کدامیک از این وصیت ها، امروز نیز کاربرد دارد؟
جواب: همه‌ی وصیت‌های بزرگمهر، امروز نیز کاربرد دارند.
«از دروغگوها دوری کن.»
«به ستمگران کمک نکن.»
«به نیازمندان کمک کن.»
«از ظلم و ستم بپرهیز.»
«از دانش و خرد خود استفاده کن.»

۵- منظور از جمله‌ی «هر که از شما به زاد بزرگ‌تر باشد، وی را بزرگتر دارید» چیست؟
هر کسی که سنش بیشتر باشد او را بزرگ تر بدانید و به او احترام بگذارید.

 

جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۳ درس ۱۷ فارسی ششم

۱- به نظر شما چرا، شیخ مکتب‌خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری می‌کرد؟ 
جواب: چون ممنون میگفت که همه چیز را میداند و ادعای دانستن داشت.

۲- به نظر شما زیباترین بخش این داستان، کدام قسمت است؛ چرا؟
جواب: بخشی که شیخ کوزه‌ی آب را خود را به ممنون داد و با کوزه‌ی دیگر در آن آب ریخت و وقتی که پر شد آب سرازیر شد؛ چون راه زندگی ممنون را عوض کرد و او فهمید که باید خالی باشد تا پرشود.

۳- نظر بچّه‌ها در مورد «ممنون» چه بود؟
جواب:بچه ها ممنون را دیوانه ای سرگردان می دانستند که پر ادعاست و ظاهری به هم ریخته و نامرتب دارد بچه ها نحوه دانش آموزی ممنون را شایسته و عادی نمی دانستند .

۴- اگر می‌خواستید نام جدیدی برای داستان انتخاب کنید، نام آن را چه می‌گذاشتید؟ جواب:
۱- کوزه‌ی خالی
۲- کوزه‌ی دل
۳- مکتب خانه‌ی گنجشکان

جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۱۱۳ درس ۱۷ فارسی ششم

۱- یکی دیگر از شعرهای پروین اعتصامی را، که به صورت مناظره سروده شده است، انتخاب کنید و در گروه بخوانید (بهترین شعر گروه را انتخاب کنید و به کلاس ارائه دهید). جواب:

سیر، یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بوئی
گفت، از عیبِ خویش بی‌خبری زان ره از خَلق، عیب میجوئی
گفتن از زشت‌روئیِ دگران نشود باعث نکوروئی
تو گمان میکنی که شاخ گلی بصف سرو و لاله میروئی
یا که همبوی مشک تاتاری یا ز ازهار باغ مینوئی
خویشتن، بی سبب بزرگ مکن تو هم از ساکنان این کوئی
ره ما، گر کج است و ناهموار تو خود، این ره چگونه میپوئی
در خود، آن به که نیکتر نگری اول، آن به که عیب خود گوئی
ما زبونیم و شوخ جامه و پست تو چرا شوخ تن نمیشوئی

۲- در مورد شخصیت بزرگ‌مهر تحقیق کنید و شرح حال یا داستانی از زندگی او را در کلاس بخوانید.
جواب: بزرگمهر بختگان که با عنوان بزرگمهر حکیم از او یاد می‌شود، در قرن ۶ میلادی زندگی می‌کرده است. وی در شهر مرو خراسان به دنیا آمد و نام پدرش بُختَگ بود. او رئیس مشاوران ویژه‌ی دربار و پاسبان شخصی شاه خسرو انوشیروان و رئیس دربار بوده ‌است.
بُزرگمهر بُخْتَگان نخستین حکیم تاریخ کشورمان است و در ادبیات پارسی به عنوان معیار و نمونه‌ای از وزیران با تدبیر با ویژگی‌هایی سنجیده شناخته می‌شود. لقبِ بزرگمهر، وزیر خردمند نوشین‌روان بوده است. علاوه بر این بزرگمهر با صفاتی همچون دانشمند، قهرمان ملی، دانای رمز و رازهای سربه‌مُهر، سببِ شرمساری حکومت‌های هند و روم در برابر ایران، دانا به دانش‌های پزشکی و ستاره‌شناسی شناخته می‌شود. از دیگر ابعاد شخصیتی بزرگمهر، می‌توان به مهارت پیشگویی و دانایی به رازهای نهان اشاره کرد.
از بزرگمهر جملات حکیمانه‌ی بسیاری برجای مانده است که همگی نشانه‌ی خرد و اندیشه‌ی فراوان اوست.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۱۰۸، ۱۱۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس اول فارسی ششم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۶ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.