جواب درس ۱۷ فارسی نهم؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷

جواب درس ۱۷ فارسی نهم؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس هفدهم فارسی نهم

جواب درس ۱۷ فارسی نهم؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس هفدهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۱۷ :: شازده کوچولو

جواب خودارزیابی صفحه ۱۳۲ فارسی نهم

۱- خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟
جواب: زمانی که به ناچار نخست روی شن‌ها خوابیده‌ بود، هنگام طلوع خورشید با شنیدن صدای نازک و عجیب، شازده کوچولو از خواب بیدار شد که با وقار تمام او را نگاه می‌کرد، به هر حال در هنگام آشنایی او خود را شاهزاده کوچک معرفی کرد.

۲- چرا شازده کوچولو، شمارش ستارگان را برای کارفرما، بی‌فایده می‌دانست؟
جواب: چون نه ستارگان برای کارفرما فایده داشتند و نه کارفرما برای آنها فایده داشت.

۳- چرا روباه، دوست داشت اهلی شود؟
جواب: می‌خواست زندگی‌اش از یک نواختی و عادت خارج شود و زندگی‌اش چون خورشید بدرخشد و از زندگی و نغمه‌های مختلف لذت ببرد.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۳۲ فارسی نهم

۱- درباره شخصیت‌های داستان با هم گفت‌وگو کنید.
خلبان: انسانی رویایی که نقاشی را دوست دارد. صبور، بردبار، امیدوار و فعال است.
شازده کوچولو: معصوم، بی‌ریا، مسئولیت پذیر، متفکر و…
روباه: عاشق اهلی شدن، زیرک و توانمند
مالک ستارگان: خسیس، طمع کار و پر ادعا

۲- درباره پیام داستان «شازده کوچولو» بحث کنید.
جواب: پیام داستان متفاوت است؛ یعنی از این داستان چندین پیام می‌توان برداشت کرد: مسئولیت پذیری، صبوری، آینده‌نگری، نگهبانی از داشته‌ها و…

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۳۳ فارسی نهم

۱- از میان گروه کلمه‌های زیر واژه‌های نادرست را بیابید و شکل درستشان را بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۳۳ فارسی نهمجواب: هضم غذا – حدس و گمان – وداع و خداحافظی- عظیمت به سیاره زمین – مالک ستارگان

۲- در بند اوّل درس، قیدها را مشخّص کنید.
جواب: وقتی، روزی، در کتابی

۳- با توجّه به کلمه‌های داخل کمانک، زمان فعل های هر جمله را تغییر دهید و جمله را بازنویسی کنید.

من شاهکار خود را به آدم‌های بزرگ نشان دادم. (گذشته بعید)
جواب: من شاهکار خود را به آدم‌های بزرگ نشان داده بودم.

این هواپیما، با سرعت فوق‌العاده پرواز می‌کند. (گذشته مستمر)
جواب: این هواپیما، با سرعت فوق‌العاده‌ای داشت پرواز می‌کرد.

راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش شد. (حال (مضارع) التزامی)
جواب: کاش راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش بشود.

۴- جدول را کامل کنید.
۱) غزل، مثنوی، قصیده نوعی …………. شعری هستند. قالب
۲) یکی از اجزای جمله و به معنی بند است. قید
۳) دو مصراعی که با هم بیایند. بیت
۴) یکی از عناصر مهمّ داستان درون مایه
۵) به ادبیات دفاع مقدّس می‌گویندادبیات پایداری
۶) از آن طرف بخوانید نوعی جمله است. یرما
۷) صفت «ادب» و یکی از انواع نوشته ادبی
۸) اگر از آن طرف بخوانید مترادف هویدا است. ادیپ
۹) با فعل اسنادی می‌آید. مسند
۱۰) ریشه فعل بن
۱۱) نوعی ماضی است. استمراری
۱۲) کتاب مشهور مولوی مثنوی
۱۳) «دوست» به زبان ترکی یولاش
۱۴) معمولاً همراه آموزش می‌آید. پرورش
۱۵) حرف ربط. و

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۳۷ فارسی نهم

۱- یکی از نقّاشی‌ها پرندگان را به اشتباه انداخت؛ آنها چگونه فریب خورده بودند؟
جواب: نقّاشی میوه‌ها آنقدر شبیه میوه بود که پرندگان قدرت تشخیص غیر واقعی بودن میوه‌ها را نداشتند؛ به همین خاطر به طرف تابلوی نقّاشی هجوم بردند و به آن نوک زدند تا میوه‌ها را بخورند.

۲- نقّاشی دیگر، چشم‌های انسان‌ها را به اشتباه انداخت. معنای این جمله چیست؟ آیا چشم‌های شما هم تا به حال اشتباه کرده است؟
نقّاش دوم: تصویر یک پرده را نقّاشی کرده بود این کار نقّاش دوم گذشته از خطای دید، خطای دید، خطای فکر هم بود، یعنی همه فکر می‌کردند که بعد از برداشتن پرده، قضاوت درباره نقّاشی شروع می‌شود و همین فکر کردن باعث خطای دیدشان شده بود، بله ما هم در خیلی از مواقع دچار خطای دید می‌شویم.

جواب درس ۱۷ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.