جواب درس ۱۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶

جواب درس ۱۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۷: راه خوشبختی

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۳ درس هفدهم فارسی هشتم

۱- شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
جواب: شکسپیر، روزگار را به دریایی تشبیه کرده است که کشتی زندگی ما بر روی آن سوی ساحل مقصد در حرکت است. این دریا گاهی آرام و گاهی توفانی است.

۲- این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟
جواب: نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند *** جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
 نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

۳- به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟
جواب: سلامت جسمی و روانی
رضایت از زندگیرد.
ارتباطات اجتماعی سالم
هدفمندی در زندگی

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۲۴ فارسی هشتم

۱- در متن درس، واژه‌هایی را که نشانه تنوین دارند، بیابید و بنویسید.
مسلماً، اصلاً

۲- در هر یک از جمله‌های زیر، وابسته‌های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخّص کنید.
الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.
این: وابسته پیشین (صفت اشاره)
بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)
ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.
چه: وابسته پیشین (صفت تعجّبی)
شگفت انگیز: صفت بیانی
پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمّل سختی‌ها را داشته باشید.
هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)

۳- جدول زیر را کامل کنید.

مفرد جمع
عمل اعمال
فعل افعال
وقف اوقات
فاصله فواصل
برکت برکات
عقل عاقل
وظیفه وظایف

۴- جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
رأسُ الایمانِ ألاِحْسانُ اِلَی الناسِ
معنی: بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.
…I am a student. I live in
معنی: من یک دانش آموز هستم. من در … زندگی می‌کنم.
.I like my books and read them every day
معنی: من کتابهایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.

فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۲۶ فارسی هشتم

۱- درباره ارتباط محتوای این داستان، با مصراع «تا شقایق هست، زندگی باید کرد»، توضیح دهید.
جواب: تا شقایق هست زندگی باید کرد ؛ مصرعی زیبا از یکی از شعر های سهراب سپهری است.
شقایق در ادبیات فارسی، نماد عشق است و با توجه به این مسئله می توانیم سطر بالا را این طور معنی کنیم:
تا عشق و امکان عاشقی وجود دارد، باید زندگی کرد.
این شعر و داستان (آن سوی دو پنجره) به داشتن امید در زندگی اشاره دارند. امید داشتن و به زیبایی ها اندیشیدن، موجب سرزندگی و موفقیت در زندگی است .

۲- چگونه می‌توان با وجود مشکلات خود، به دیگران امید به زندگی و قوّت قلب بخشید؟ 
جواب: باید خوبی ها و زیبایی های زندگی را دید و این زیبایی ها را برای دیگران نیز بازگو کرد و به آینده بهتر امیدوار بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.