جواب درس ۱۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۸

جواب درس ۱۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۸

گام به گام درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۸

گام به گام درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم /

درس ۱۷: مدرسه‌ی هوشمند

جواب درست و نادرست صفحه ۱۳۳ فارسی چهارم

۱- خانواده مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می‌کردند.
✅ درست

۲- برای نوشتن روی تخته‌ی هوشمند به جز گچ، می‌توان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد.
❌ نادرست

۳- معلّم با پخش تصاویر زیبایی به مهتاب خوش آمد گفت.
✅ درست

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۳ فارسی چهارم

۱- برای نوشتن روی تخته‌ی هوشمند به جای گچ از چه چیزی استفاده می شود؟
پاسخ: از قلم نوری یا انگشتان

۲- چرا بچه ها برای ورود به کلاس، دست خود را روی صفحه ی رنگی لمسی قرار می دادند؟
پاسخ: زیرا معلوم شود امروز در کلاس حاضر هستند و پیامک غیبت برای والدین ارسال نشود.

۳- تخته‌ی هوشمند چه امکاناتی دارد که به یادگیری بهتر درس ها کمک می کند؟
پاسخ: تخته هوشمند امکانات زیادی دارد. مثلا شما می توانید روی تخته هوشمند هر چیزی را به هر رنگی که دوست دارید نقاشی کنید. یا اینکه با پرگار هوشمند می توانید دایره رسم کنید و با نقاله‌ی هوشمند زاویه ها را اندازه گیری کنید.

۴- کتابخانه‌ی مجازی چگونه دسترسی به کتاب ها را ساده کرده است؟
پاسخ: تنها با یک جست و جوی ساده می توان کتاب مورد نظر را پیدا کنیم و نیازی نیست که حضوری به دنبال کتاب بگردیم

۵- شما ترجیح می‌دهید در مدرسه‌ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه‌ی هوشمند؟ چرا؟
پاسخ: مدرسه هوشمند

جواب واژه آموزی صفحه ۱۳۴ فارسی چهارم

بیننده، شخصی که چیزی را می‌بیند.
گوینده، شخصی که چیزی را می‌گوید.
شنونده، شخصی که چیزی را می‌شنود.

حالا شما بگویید:
– به کسی که مطلبی می‌نویسد نویسنده می‌گویند.
– به شخصی که چیزی را می‌خواند خواننده می‌گویند.
– به کسی که می‌دود دونده می‌گویند.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۸ فارسی چهارم

۱- چرا چهار دوست پول‌هایشان را روی هم گذاشتند؟
پاسخ: برای به راه انداختن کسب و کار و تجارت

۲- شخصی که پول‌ها را از پیرزن گرفت، چه ویژگی اخلاقی داشت؟ چرا؟
پاسخ: باهوش، فریبکار، دروغگو و خائن. هم باهوش بود چون فهمید می تواند پول ها را از پیرزن بگیرد و فریبکار بود چون توانست هم پیرزن و هم دوستانش را فریب دهد. دروغگو بود چون توانست به پیرزن و دوستانش دروغ بگوید و به اعتماد دوستانش هم خیانت کرد.

۳- رفتار سه نفری را که پول‌هایشان را از دست داده بودند، با پسربچه مقایسه کنید و تفاوت آن را بنویسید.
پاسخ: آن سه نفر می خواستند تا هر طور شده پول ها را از پیرزن بگیرند پس سر و صدا کردند و پیش قاضی رفتند ولی پسربچه از هوش خود استفاده کرد و راحلی برای پیرزن پیشنهاد داد.

۴- به نظر شما رأی قاضی عادلانه بود؟ چرا؟
پاسخ: هم عادلانه و هم ناعادلانه.
عادلانه بود چون چهار دوست قرار گذاشتند تا هر ۴ نفر حضور داشته باشند که پیرزن پول را بدهد.
ناعادالنه بود چون پیرزن هم وقتی هر ۴ نفر گفته بودند که پول ها را بدهد، او پول ها را به مرد داد.

۵- اگر از شما می‌خواستند عنوانی برای این داستان انتخاب کنید، پیشنهاد شما چه بود؟ چرا؟
پاسخ: ماجرای دوست خائن و پسر باهوش – براساس خود داستان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.